Puheenvuoro

Bisnesanalytiikan kehittäminen on jatkuva prosessi

Uuden teknologian käyttöönottoprojekti on vasta ensimmäinen askel kohti tiedon parempaa hyödyntämistä.

Yrityksissä ymmärretään jo bisnesanalytiikan ja tiedolla johtamisen merkitys. Hyvä. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että tiedolla johtamisen prosessit eivät ole valmiit siinä vaiheessa, kun uusi teknologia on otettu käyttöön.

Me Attidolla olemme tehneet QlikView-käyttöönottoprojekteja vuosien ajan. Monesti käyttöönottoprojektin ja ensimmäisten valmiiden analytiikkanäkymien jälkeen on riskinä tyytyväisyys saavutettuun tilanteeseen ja sen myötä jämähtäminen.

Hetkellinen pysähtyminen on ymmärrettävää: vaikka QlikView-projektit ovat suhteellisen ketteriä ja ensimmäiset tavoitteet saavutetaan tyypillisesti varsin nopeasti, niiden läpivienti vaatii kuitenkin asiakkaalta aikaa ja panostusta. Jotta hengähdystauko ei muuttuisi pysähtyneisyydeksi, on BI-projektiin liitettävä alusta saakka roadmap, jolla hahmotellaan missä pisteessä bisnesanalytiikan kehityksessä halutaan olla yhden, kahden tai kolmen vuoden kuluttua. Millaisia asioita analytiikan pitäisi silloin pystyä tarjoamaan päätöksenteon tueksi?

Monessa tapauksessa bisnesanalytiikka raapaisee vasta pintaa siinä vaiheessa, kun ensimmäinen versio saadaan käyttöön. Loppukäyttäjien arkikokemukset antavat paljon arvokasta tietoa jatkokehityksen pohjaksi. Ne ja liiketoiminnasta tulevat toiveet pitää muuttaa toiminnallisiksi ja teknisiksi vaatimuksiksi, joihin vastataan suunnitelmallisesti.

Pienelläkin työllä voidaan saavuttaa paljon lisää. Se työ pitää vain tehdä.

Analytiikka ja infra käsi kädessä

Samalla kun analytiikkaa kehitetään ja syvennetään, tulee myös teknisten valmiuksien ylläpidosta huolehtia.

Monelle yritykselle muodostuu pitkällä aikavälillä ongelmia siitä, ettei teknisen arkkitehtuurin suhteen ole laadittu roadmapia. QlikView otetaan usein ensiksi käyttöön tietylle, rajatulle käyttäjäryhmälle, josta sitä myöhemmin laajennetaan. Tällöin edessä voi olla tilanne, jossa arkkitehtuuri on suunniteltu 20 käyttäjälle myynnin raportointiin, kun todellinen luku onkin 100 käyttäjää useissa eri yksiköissä ja kuormitus sen mukainen.

BI-kehityksessä liiketoiminnallisen ja teknisen näkemyksen on kuljettava käsi kädessä. Tämä on tärkeä havainto yrityksen sisäisten prosessien, mutta myös kumppanien suhteen.

Analytiikka on perusasioita

Bisnesanalytiikkaan, big dataan ja pilvipalveluihin liittyy tänä päivänä paljon hypeä. Siksi on hyvä muistaa, että QlikView’n kanssa toimiessa on loppujen lopuksi kyse varsin perinteisistä asioista. Kyse on yritysten perustarpeiden täyttämisestä – siirtymisestä staattisesta raportoinnista visuaaliseen ja ajantasaiseen analytiikkaan. Aikaa ei tarvitse käyttää Excel-taulukoiden täyttämiseen vaan tiedon analysointiin ja sitä kautta parempien päätösten tekemiseen.

QlikView vastaa edelleen samoihin haasteisiin kuin viisi vuotta sitten. Tärkeintä on auttaa yrityksiä tekemään perusasiat aiempaa paremmin ja tarjota liiketoimintaan näkymiä, jotka olivat aikaisemmin saavuttamattomissa.

Meillä on viidentoista vuoden kokemus jatkuvien ylläpitopalvelujen tuottamisesta asiakkaille, ja useiden vuosien kokemus QlikView-käyttöönotoista. Olemme huomanneet, että paras lopputulos syntyy, kun käyttöönotto, ylläpito ja jatkokehitysprosessit ovat mukana projektisuunnitelmassa alusta asti ja kunkin osa-alueen asiantuntijat tuovat ammattitaidollaan oikeat palaset kokonaisuuteen.

Projektin jälkeen asiantuntijamme eivät katoa paikalta, vaan tukevat jatkuvan palvelun prosessia. Tärkeintä on antaa asiakkaan keskittyä oman liiketoimintansa kehittämiseen.


Asiakkaitamme

Kumppanimme

  • Oracle
  • Microsoft