Puheenvuoro

Yleistynyt itsepalveluajattelu muovaa IT:n rooleja

Tiedolla johtaminen alkaa olla arkipäivää: kriittisiä liiketoimintapäätöksiä tehdään analysoituun dataan perustuen. Mutta viime aikoina yleistynyt itsepalveluajattelu uhkaa viedä organisaatiot ojasta allikkoon: saadaanko datasta kaikki irti, jos järjestelmien hyödyntäminen on yksittäisen käyttäjän osaamisen ja kiinnostuksen varassa?

Teemme joka päivä valtavan määrän päätöksiä. Mitä aamupalaksi? Vasen vai oikea kaista? Leffa vai lenkille? Suuri osa päivittäisistä päätöksistämme tehdään tunteella, mutta tunnepohjaisetkin päätökset osaamme perustella itsellemme järkisyihin vedoten: kyllä kai tämän pullan voi syödä, kun käyn illalla lenkillä?

Tutkitusti mitä enemmän päätöksiä teemme ja mitä enemmän vaivaa nähdään, sitä huonompiin päätöksiin keskimäärin päädymme. Puhutaan ”decision fatigue”-ilmiöstä. Kiireisessä yrityskulttuurissamme päätöksiä tulisi kuitenkin pystyä tekemään nopeasti, tehokkaasti ja perustellusti. Ei mikään helppo yhtälö. Onneksi oikeanlaiset työkalut auttavat tässäkin asiassa.

Modernissa yrityskulttuurissa IT-järjestelmiä valjastetaan yhä tehokkaammin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Ihanteellisessa tilanteessa päätöksiä ei enää tehdä mututuntumalla, vaan saatavilla olevaa liiketoimintainformaatiota voidaan hyödyntää tehokkaasti päivittäisen yritystoiminnan pyörittämisessä.

Tämä asettaa uusia haasteita tiedon keräämiseen ja hallintaan.

Nykyaikaisen tietovarastoinnin ratkaisut ovat tehneet tiedon keräämisestä näennäisesti helppoa. Dataa kerätään organisaatioissa vähän joka paikasta, varmuuden vuoksi, ilman että datan käyttötarkoitusta välttämättä tiedetään. Lisäksi nykypäivän muodikas itsepalveluajattelu on johtanut tilanteeseen, jossa organisaation kallisarvoinen datapääoman hyödyntäminen on ainakin osittain jokaisen käyttäjän oman osaamisen varassa. On saatettu investoida moderniin BI-teknologiaan, mutta yrityksen IT-osastoa ei ole hyödynnetty tietosisällön asiantuntijoina ja master datan ylläpitäjinä. Se kun usein vaatisi IT-osaston  lisäkoulutusta ja perehtymistä itse liiketoimintaan.

Tämä kaikki johtaa siihen, että suurin osa kerätystä tiedosta jää hyödyntämättä. Emme siis tiedä, mitä kaikkea tiedämme. Ahaa-elämykset ja perustellut päätökset jäävät tekemättä.

Palvelukseen halutaan: IT-osasto 2.0

Tiedolla johtamisen näkökulmasta IT:n rooli on keskeinen tiedon saatavuuden, laadun ja keskitetyn hallinnan takaajana.

Organisaation dataviidakko tarvitsee oikeat asiantuntijat raivaamaan tärkeimmät polut, jota pitkin käyttäjät voivat sitten tehokkaasti ja turvallisesti edetä omilla tutkimusmatkoillaan: yhdelle riittää valmis työpöytä relevantteine mittareineen, kun taas toinen tarvitsee mahdollisuuden ajaa ennustemalleja lokaalisti, luotettavaa dataa hyödyntäen. IT-asiantuntijoiden tulee varmistaa, että tarjolla oleva tieto on luotettavaa, oikea-aikaista ja ymmärrettävää.

Tämä johtaa siihen, että IT:n rooli liiketoiminnan ajurina korostuu. IT-organisaation on ennakkoluulottomasti päivitettävä roolitustaan vastaamaan niitä tarpeita, joilla organisaation data saadaan aidosti palvelemaan organisaation strategisia tavoitteita.

Blogi on julkaistu alunperin Tivi.fi:ssä. 


Asiakkaitamme

Kumppanimme