Puheenvuoro

Tieto: Manuaalisista raporteista visualisoiduksi dataksi

Tieto halusi päivittää raportointikäytäntöjään modernilla ratkaisulla. Attido suunnitteli ja toteutti toiveiden mukaiset näkymät johdolle Qlik Sense -työkalua hyödyntäen. Yksi yhteistyön tavoitteista oli, että Tieto pystyy itsenäisesti kehittämään raportointia jatkossa.

Onnistuneella tiedon visualisoinnilla on tänä päivänä merkittävä arvo arjen liiketoimintapäätöksissä. Pohjoismaiden suurin ohjelmistotalo Tieto ryhtyi keväällä 2015 uudistamaan omaa sisäistä raportointiaan Qlik Sensen avulla. Käynnistysvaiheen kumppaniksi valittiin Attido.

Tiedon visualisointiin suunniteltu Qlik Sense lanseerattiin vuoden 2014 loppupuolella. Yksi ohjelmiston ensimmäisistä käyttöönottajista Suomessa oli ohjelmistotalo Tieto.

“Tavoitteena oli korvata manuaaliset raportit nykyaikaisella visualisointiratkaisulla. Testailimme visualisointien tekemistä ensin itse, mutta päätimme sitten kokeilla ulkopuolisen osaajan käyttämistä”, kertoo Integration Manager Lasse Jaakkola Tiedon CIO Office -yksiköstä.

Avaimet käteen ratkaisu

Attido suunnitteli ja toteutti Tiedon tavoittelemat Qlik Sense -näkymät johdon käyttöön. Yhteistyön tavoitteena oli, että Tieto ylläpitäisi ja kehittäisi jatkossa itse omia näkymiään. Näin myös tapahtui.

“Loppuvuodesta 2015 alkaen olemme suunnitelleet ja toteuttaneet raportit itse”, Jaakkola kertoo.

Helpompi pääsy tietoon ja mittareihin

Tieto on rakentanut ylimmän johdon käyttöön manageriportaalia, joka kokoaa kaiken tarvittavan raportoinnin yhteen paikkaan. Tavoitteena on saada portaalin piiriin tulevaisuudessa kaikki Tiedon esimiehet.

“Portaalissa on kolme tasoa: dashboard, jossa on keskeisin tieto yhdessä näkymässä. Toisena säännölliset rutiiniraportit, kuten erilaiset viikko- ja kuukausiraportit. Kolmannessa, self-service-osiossa käyttäjät pystyvät analysoimaan dataa itsenäisesti ja löytämään vastauksia business-kysymyksiin eri perspektiiveistä, mikä samalla vähentää tarvetta keskitetylle raporttikehitykselle”, Jaakkola listaa.

“Käytännössä Qlik Sense on kokonaisuuden moottori, joka visualisoi datan käyttäjälle.”

Self-service BI:llä itsenäisesti eteenpäin

Asiakkaan näkökulmasta Attidon rakentamien toteutusmallien ja Qlik Sense -teknologian yksi hyvä puoli on, että se ei välttämättä sido asiakasta toimittajaan vuosiksi.

“Tavoitteena on luoda asiakkaalle toimivat käytännöt ja mallit visualisointiin, jotta he pystyvät halutessaan viemään hanketta eteenpäin itsenäisesti”, kertoo johtaja Timo Jääskeläinen Attidolta.

“Qlik Sense tarjoaa valtavasti eri mahdollisuuksia visualisointiin. Meidän osaamista on kertoa asiakkaalle, mitkä elementit on järkevää ottaa Qlikin omasta valikoimasta ja missä tapauksissa webbitekniikoiden käyttäminen tuo lisäarvoa visualisointiin. Näin luodaan ennen kaikkea asiakkaan tarpeita vastaava kokonaisuus, joka hyödyttää kaikkea arjen päätöksentekoa mahdollisimman konkreettisella tasolla.”


Kumppanimme