Puheenvuoro

Peikko Group: Analytiikan avulla paremmat prosessit

Kansainvälisellä Peikko Groupilla oli tarve parantaa mm. talouden, myynnin ja tuotannon ymmärrystä. Attido toteutti johdon raportointiin suunnitellun dashboardin, joka kertoo avainluvut selkeästi. Uudistettu raportointi auttaa mm. trendien havaitsemisessa ja mahdollistaa asioihin puuttumisen ajoissa.

”Yli 30 maan kompleksissa menee aika helposti asioita ohi silmien, jos ei ole helppoa tapaa kontrolloida kokonaisuutta”, kertoo Peikko Groupin talousjohtaja Jukka Turva.

33 maassa toimiva Peikko Group valmistaa betonirakenteiden liitososia ja liittorakenteita. ”Nyt meillä on johdon raportointiin suunniteltu dashboard, joka kertoo tunnusluvut selkeästi. Sen avulla tapahtumia on helppo seurata ja kommunikoida maayhtiöihin kuukausittain.”

Raportoinnin valintana QlikView

Raportointi harmonisoitiin ja ennakoitavuutta toimintaan luotiin Attidon kehittämällä QlikView analytiikkaratkaisulla. Tarve yli 30 maayhtiön talouden, myynnin ja tuotannon raportoinnin uudistamiseen todettiin 2013, ja yhteistyö Attidon kanssa alkoi 2014.

”Meillä ei ollut käytössä visuaalista raportointijärjestelmää, ainoastaan raportteja ERPistä ja myynnin tietokannasta. Prioriteettina olivat talouden ja myynnin mittaristojen luominen, sekä raportoinnin yhtenäistäminen läpi konsernin. Tutkimme erilaisia työkaluja ja päädyimme valitsemaan QlikView:n”.

Nyt konsernilla on käytössä talouden ja myynnin raportointijärjestelmät, jotka toimivat johdon työkaluina työn analysoinnissa ja suunnittelussa. Lisäksi tuotannon raportointia kehitetään jatkuvasti.

Paremmat prosessit analytiikan avulla

Raportointi on mahdollistanut uusien mittareiden laatimisen ja seuraamisen. ”Se auttaa havaitsemaan trendejä ja mahdollistaa asioihin puuttumisen. Kyse ei ole ainoastaan visuaalisesta raportoinnista. Analytiikan avulla olemme pystyneet parantamaan prosessejamme. Raportointi on myös lisännyt ymmärrystä siitä, mihin mikäkin vaikuttaa, ja miksi esimerkiksi ERPin oikeanlainen käyttäminen on tärkeää. Sillä puolella ratkaisusta on ollut vielä enemmän hyötyä kuin odotimme.”

Joustavaa yhteistyötä

”Attidolle annan kiitettävän arvosanan. Yhteistyö on toiminut joustavasti, ollaan pysytty aikataulu- ja budjettitavoitteissa. Positiivista on myös, että konsultti Attidon puolelta on pysynyt koko ajan samana, joka on helpottanut yhteistyötä.”


Kumppanimme