Puheenvuoro

Avaimet onnistuneeseen tiedolla johtamiseen?

Miten varmistua siitä, että yritys todella onnistuu johtamaan tiedolla ja että tiedolla johtamisen työkalut palvelevat hyvin ja ovat ajan tasalla? Perusresepti on yksinkertainen: vahva omistajuus ja selkeä vastuunjako.

Vahva omistajuus kuulostaa IT-osaston autoritääriseltä sanelupolitiikalta. Sitä se ei kuitenkaan ole. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että teknologiavalinnat, datan laatu, BI-ympäristön kehitysresurssien riittävyys sekä kokonaisarkkitehtuurin pitkäjänteinen kehittäminen ovat organisaatiossa selkeästi jonkun vastuulla. Omistaja varmistaa myös jatkuvan ja riittävän vuoropuhelun näistä aiheista yli organisaatiorajojen.

BI-ympäristön omistajuuden tulee aina olla organisaatiolla itsellään: vain näin voidaan varmistaa, että organisaation sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteet eri liiketoiminnoissa tulevat huomioiduiksi kun kehityspäätöksiä tehdään. Asiantuntevan ulkoisen kumppanin hyödyntäminen on kuitenkin usein järkevää BI-ympäristön kokonaisarkkitehtuuria tai sen suuria muutoksia suunniteltaessa, sillä harvoin yhdessä yrityksessä on tarpeeksi laajasti osaamista, jotta iso projekti voitaisiin viedä läpi omin voimin. Strateginen BI-kumppani on syytä valita huolella, jotta pitkäjänteinen sitoutuminen BI-ympäristön kehittämiseen on molemminpuolista.

https://www.youtube.com/watch?v=9KLkD_x3eJ0

Olennainen osa BI-alustan kestävää ja pitkäjänteistä kehitystä on niin kutsuttu kehityssyklin hallinta (eng. release cycle management). Tämän merkitys korostuu, mitä suurempi ja monimutkaisempi ympäristö on kyseessä: ympäristön kehitys ilman selkeää prosessia aiheuttaa tarpeettoman paljon virhetilanteita, lisäkustannuksia ja ongelmia loppukäyttäjille. Ainut oikea lähestymistapa ison BI-ympäristön versionhallintaan onkin soveltaa tekemiseen ohjelmistokehityksessä yleisesti hyväksi havaittuja prosesseja.

Ketterän ja hallitun kehityssyklin etuja ovat mm.:

Esimerkki ketterästä kahden viikon kehityssyklistä.

Selkeät toimintamallit, vaivaton kommunikaatio ympäristöä kehittävien tahojen ja loppukäyttäjien välillä sekä pitkäjänteinen sitoutuminen BI-ympäristön kehittämiseen takaavat, että yritys todella pystyy johtamaan ja tekemään päätöksiä analysoituun tietoon perustuen.

Haluatko kuulla lisää ketterän kehityksen toimintamallistamme? Ota yhteyttä!


Asiakkaitamme

Kumppanimme