Puheenvuoro

Avaimet onnistuneeseen tiedolla johtamiseen?

Miten varmistua siitä, että yritys todella onnistuu johtamaan tiedolla ja että tiedolla johtamisen työkalut palvelevat hyvin ja ovat ajan tasalla? Perusresepti on yksinkertainen: vahva omistajuus ja selkeä vastuunjako.

Vahva omistajuus kuulostaa IT-osaston autoritääriseltä sanelupolitiikalta. Sitä se ei kuitenkaan ole. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että teknologiavalinnat, datan laatu, BI-ympäristön kehitysresurssien riittävyys sekä kokonaisarkkitehtuurin pitkäjänteinen kehittäminen ovat organisaatiossa selkeästi jonkun vastuulla. Omistaja varmistaa myös jatkuvan ja riittävän vuoropuhelun näistä aiheista yli organisaatiorajojen.

BI-ympäristön omistajuuden tulee aina olla organisaatiolla itsellään: vain näin voidaan varmistaa, että organisaation sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteet eri liiketoiminnoissa tulevat huomioiduiksi kun kehityspäätöksiä tehdään. Asiantuntevan ulkoisen kumppanin hyödyntäminen on kuitenkin usein järkevää BI-ympäristön kokonaisarkkitehtuuria tai sen suuria muutoksia suunniteltaessa, sillä harvoin yhdessä yrityksessä on tarpeeksi laajasti osaamista, jotta iso projekti voitaisiin viedä läpi omin voimin. Strateginen BI-kumppani on syytä valita huolella, jotta pitkäjänteinen sitoutuminen BI-ympäristön kehittämiseen on molemminpuolista.

Olennainen osa BI-alustan kestävää ja pitkäjänteistä kehitystä on niin kutsuttu kehityssyklin hallinta (eng. release cycle management). Tämän merkitys korostuu, mitä suurempi ja monimutkaisempi ympäristö on kyseessä: ympäristön kehitys ilman selkeää prosessia aiheuttaa tarpeettoman paljon virhetilanteita, lisäkustannuksia ja ongelmia loppukäyttäjille. Ainut oikea lähestymistapa ison BI-ympäristön versionhallintaan onkin soveltaa tekemiseen ohjelmistokehityksessä yleisesti hyväksi havaittuja prosesseja.

Ketterän ja hallitun kehityssyklin etuja ovat mm.:

Esimerkki ketterästä kahden viikon kehityssyklistä.

Selkeät toimintamallit, vaivaton kommunikaatio ympäristöä kehittävien tahojen ja loppukäyttäjien välillä sekä pitkäjänteinen sitoutuminen BI-ympäristön kehittämiseen takaavat, että yritys todella pystyy johtamaan ja tekemään päätöksiä analysoituun tietoon perustuen.

Halutako kuulla lisää ketterän kehityksen toimintamallistamme? Ota yhteyttä!


Attido lyhyesti

21 000

ratkottua tikettiä vuodessa

70

laskutettua asiakasta vuodessa

975

kahvikuppia viikossa

Asiakkaitamme

Kumppanimme

  • Oracle
  • Microsoft