Puheenvuoro

Onko käyttäjäkohtainen kustannus BI-työkalun tärkein valintaperuste?

Self-service analytiikka on viime vuosina näkynyt voimakkaasti markkinointimateriaaleissa Business Intelligence- ja raportointirintamalla. Gartner on ennustanut, että organisaatioissa yhä suurempi osa henkilöstöstä osallistuu analytiikan ja raportoinnin sisällöntuotantoon sekä päivittäiseen käyttämiseen päätöksenteon tukena. Merkittävä syy tällä ennustukselle ja viestille on ollut BI-välineiden parantuminen ja muuttuminen helppokäyttöisemmiksi, mutta ehkä keskeisin muuttuja on pysynyt pitkään likimain samana: hinta.

Työvälineiden käyttäjäkohtainen hinta määrittää pitkälti, miten laajalti työkalut ovat saatavilla organisaatiossa. Mikäli yksittäisen käyttäjälisenssin hinta on korkeahko, hankintapäätöksissä mietitään tarkkaan, kuka oikeasti tarvitsee pääsyn raportointiportaaliin ja mille käyttäjäryhmälle riittäisi mahdollisesti halvempi vaihtoehto.

Keskeinen syy Excel raporttien huimaan yleisyyteen päivittäisissä raportointi- ja analyysitarpeissa onkin juuri sen saatavuus. Excel löytyy lähes jokaisen yrityksen työntekijän tietokoneelta ensimmäisestä päivästä lähtien ja osasta käyttäjistä kehkeytyy ”Excel-velhoja” vuosien mittaan ilman erityistä suunnittelua ja ohjausta. Tätä tuskin tapahtuisi, jos Excelin käyttäjäkohtainen lisenssi maksaisi vaikkapa 1000€ vuodessa ja uuden työntekijän aloittaessa arvioitaisiin tarvitseeko työntekijä välttämättä tätä laskenta- ja raportointityökalua.

BI-työkalujen hinnoittelussa uudet tuulet

Pilvipalveluiden yleistyessä myös BI-rintamalla työkalujen hinnoittelumalleihin on alkanut tulla vaihtoehtoja. Korkeahkon kertahankintakustannuksen sijaan käyttäjille voidaan aktivoida kuukausittainen lisenssi alle 10 eurolla kuukaudessa. Muutos on varsin merkittävä verrattuna aiempaan tilanteeseen jolloin lähes poikkeuksetta varteenotettavat BI-teknologiat ovat maksaneet tuhannesta eurosta ylöspäin per lisenssi hankintavaiheessa. Tähän päälle ovat tulleet vielä ylläpitokulut. Subscription-mallissa hankintakustannuksen puuttuminen edesauttaa myös työkalujen joustavampaa kokeilua ilman samanlaista pelkoa hankinnan epäonnistumisesta ja lisensseihin sidotusta pääomasta.

Keskeinen toimija hinnoittelun pelikentän muutoksessa on ollut Microsoft Power BI tarjoamallaan. Yksinkertaisimmalla mallilla yritys maksaa 8,40€/kk/käyttäjä. Nämä käyttäjät voivat kehittää, julkaista ja kuluttaa raportteja sydämensä kyllyydestä. Vielä edullisempaan käyttäjäkustannukseen päästään Premium -kapasiteetilla, jossa yritykselle varataan tietty määrä laskentakapasiteettia ja yritys voi käyttää raportointipalveluita niin monella käyttäjällä, kun kapasiteetti jaksaa palvella. 4200€/kk kapasiteetti riittää käytöstä riippuen 600-1200 käyttäjän palvelemiseen, jolloin puhutaan parhaimmillaan jo 3,5€ kustannuksesta per käyttäjä. Premium -kapasiteettia voidaan myös käyttää raporttien upottamiseen intranettiin tai muille sivustoille ilman erillistä kustannusta.

Käyttäjälisenssin hinta ei vielä kerro raportointijärjestelmän kokonaiskustannusta. Yrityksen datatarpeista riippuen kokonaisratkaisussa saatetaan tarvita tietovarastointia, data lakea tai keinoälyyn perustuvaa ennustemallinnusta. Markkinoilla olevat BI-työkalut vastaavat osaltaan eri tavoin näihin tarpeisiin ja oikean valinnan tekeminen ei ole aina helppoa.

Loppukäyttäjäkohtaisen lisenssikustannuksen aleneminen sekä hankintojen muuttuminen joustavampaan suuntaan on kuitenkin kehityssuunta, joka aidosti mahdollistaa analytiikan jalkauttamisen osaksi jokapäiväistä päätöksentekoa.


Asiakkaitamme

Kumppanimme