Puheenvuoro

Kolmannen sukupolven BI- ja analytiikkaratkaisut demokratisoivat tiedon

Tiedolla johtamisen (Business Intelligence, BI) evoluutiota 1. sukupolven ratkaisuista nykyisiin 3. sukupolven ratkaisuihin on viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana ajanut vahvasti eteenpäin markkinoilla tapahtunut teknologinen kehitys.

Järjestelmien kyvykkyydet ja mahdollisuudet ovat kasvaneet ja samalla vaatimukset käyttäjien teknologiselle osaamiselle ovat laskeneet ja ratkaisuista on tullut myös hinnoittelultaan houkuttelevampia.

Kun 1990-luvun alussa BI ja analytiikkaratkaisut laadittiin vastaamaan lähinnä vain johdon tarpeita, tänä päivänä tieto on tarvittaessa kaikkien organisaation tahojen saatavilla helposti ja vaivattomasti.

Aiemmin kokonaan IT lähtöinen tekeminen on muuttunut niin, että nykyään liiketoiminta ohjaa kehitystä ja IT:n vastuulle jää datan hallinnointi. Avoimet pilvipohjaiset data-alustat sekä koneoppimista ja AI:ta hyödyntävät ratkaisut mahdollistavat hyvän skaalautuvuuden ja ketterät integraatiot.

Kuva: Tiedolla johtamisen evoluutio

Onnistumisen edellytyksenä yhteistyö

Vaikka paljon onkin muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana, niin yksi asia on pysynyt samana; onnistuneen projektin edellytyksenä on sujuva yhteistyö ja kommunikaatio asiakkaan ja toimittajan välillä.

Olemme Attidolla olleet mukana toteuttamassa asiakasprojekteja läpi kaikkien kolmen BI:n ja analytiikan sukupolven. Kokemuksen myötä karttunut vahva kehitys- ja arkkitehtuuriosaamisemme luo erittäin hyvän pohjan myös mm. uudenlaisten BI – täsmäratkaisujen rakentamiselle.

Vuosien varrella työn tekemisen tavat ovat myös jatkuvasti jalostuneet ja olemme saaneet hiottua kuntoon oman ketterän projektimallimme:

  1. Aloitetaan laittamalla perusasiat kuntoon. Määritellään järjestelmältä vaadittavat ominaisuudet. Perustetaan projektiryhmät, sovitaan aikatauluista ja toimintatavoista. Varmistetaan riittävät resurssit ja kartoitetaan projektin riskit.
  2. Kehitetään. Tutustutaan käsiteltävään dataan näytteiden avulla ja käynnistetään kehitysympäristö. Tehdään kehitystyötä 1-3 viikon sykleissä, seurataan edistymistä viikoittain ja reagoidaan tarvittaessa nopeasti.
  3. Viedään tuotantoon. Otetaan kehityksen hedelmiä käyttöön sitä mukaa kun niitä valmistuu. Huolehditaan myös, että jatkokehitystä ja ylläpitoa varten on suunnitelma olemassa.

Heräsikö kiinnostus?

Lue, kuinka asiakkaamme Kämp Collections Hotels hyödyntää reaaliaikaista näkymää liiketoiminnan lukuihin.

tai ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.


Asiakkaitamme

Kumppanimme