Puheenvuoro

HSY: Karttapohjaisella visualisoinnilla tehokkuutta raportointiin

HSY:llä oli tarve yhdistää ja hyödyntää eri tietojärjestelmissä olevaa dataa tehokkaammin ja tehostaa raportointia. Attido toteutti uuden raportointimallin, jossa oleellisena osana oli karttatoiminnallisuus. Sama tieto on nähtävissä yhtä aikaa numeroina, graafeina ja karttanäkymänä, mikä helpottaa yleiskäsityksen luonnissa. HSY:llä on myös jatkossa kyvykkyys toteuttaa uusia sovelluksia itse, ilman ohjelmointiosaamista.

”Data esitetään visuaalisessa, helppokäyttöisessä muodossa. Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus dynaamisia raportteja käyttäen analysoida lähes reaaliaikaista tietoa ilman erityistaitoja. Operatiivisessa sovelluksessa käyttäjät pystyvät tarkastelemaan tilannetta vuosi- ja kuukausitasolla porautuen aina yksittäisiin tapahtumiin asti”, tiivistää yksikön päällikkö Pentti Janhunen HSY:n vesihuollosta Attidon HSY:lle toteuttaman analytiikkasovelluksen hyödyt.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY tuottaa vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.


HSY käynnisti 2015 kehitysprojektin, jonka tavoitteena oli yhdistää ja hyödyntää tehokkaammin eri tietojärjestelmissä olevaa tietoa ja tehostaa raportointia. Kokonaisuus tarjoaa HSY:lle dynaamiset yleisraportit, joista voidaan porautua yksityiskohtiin. Selkeät mittarit kertovat faktatietoja, jotka mahdollistavat nopean reagoinnin poikkeamiin.

Karttatoiminnallisuus tärkeä osa kokonaisuutta

Sovelluksissa karttaesitys voidaan liittää saumattomasti yhteen muiden tiedon esitystapojen kanssa.

”Suurin osa vesihuoltoverkkoihin liittyvästä tiedosta on paikkasidonnaista ja sen visualisoinnissa karttapohjaiset esitystavat ovat erittäin tehokkaita. Järjestelmällä tietoa voidaan analysoida helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla eri näkökulmista kunkin työntekijän tarpeiden mukaisesti. Raportoinnin vaatima työmäärä on aiempaa pienempi, kun tiedot päivittyvät automaattisesti”.

Yleiskäsityksen luominen on tiedolla johtamisessa helppoa, sillä sama tieto on nähtävissä yhtä aikaa numeroina, graafeina ja karttanäkymänä.

Toteutus ketterillä menetelmillä

Uudet sovellukset toteutettiin muutamassa viikossa ketterillä menetelmillä. ”Meillä on lukuisia ideoita uusista sovelluksista. Niissä on tarkoitus hyödyntää laajemmin useista eri tietojärjestelmistä yhteen koottua tietoa. Järjestelmä mahdollistaa myös sen, että uusia sovelluksia voidaan kehittää itse ilman ohjelmointiosaamista.”, kertoo verkko-osastolla projektista vastannut verkostoinsinööri Kukka Pasonen.

Työkaluina Qlik ja Idevio

HSY:n uusi raportointimalli on toteutettu QlikView:llä ja Ideviolla. Idevio laajentaa QlikView:n toiminnallisuuksia mahdollistaen paikkatietoaineistojen ja niistä tehtyjen teemakarttojen käytön visualisoinnissa saumattomasti yhdessä perinteisen raportoinnin kanssa. Tammikuun 2017 alussa QlikTech osti ruotsalaisen Idevion, joka on nyt oleellinen osa Qlikin analytiikkatarjoomaa.

Attido on toiminut viime vuodet Idevion ainoana jälleenmyynti- ja ratkaisukehityspartnerina Suomessa, ja on QlikTechin suosittelema kumppani, jolla on yksi Suomen suurimmista Qlik-konsultointitiimeistä.


Kumppanimme