Puheenvuoro

Liiketoiminnan suorituskyvyn maksimointi Oracle Fusion ERP:n ja EPM:n avulla

Nykyisissä dynaamisissa liiketoimintaympäristöissä tarvitaan huipputason suorituskykyä, jotta menestyy. Yritykset ovat saaneet hyviä kokemuksia suorituskyvyn tehokkaaseen hallintaan ja optimointiin Oracle Fusion ERP:stä ja EPM:stä (Enterprise Performance Management). Näillä alustoilla voidaan muun muassa virtaviivaistaa prosesseja, ohjata strategista päätöksentekoa ja parantaa liiketoiminnan ketteryyttä.

Oraclen teknologiat tukevat johdon päätöksentekoa

Oracle Fusion ERP toimii organisaation toimintojen selkärankana tarjoten edistyksellisiä toiminnallisuuksia esimerkiksi taloushallintoon tai toimitusketjun hallintaan. Keskittämällä kriittiset tiedot ja automatisoimalla rutiinitehtäviä, Fusion ERP mahdollistaa yrityksen johdolle reaaliaikaisen näkyvyyden organisaation taloudelliseen tilaan, parannuskohteiden tunnistamisen sekä perustellun päätöksenteon kasvun ja kannattavuuden tukemiseksi.

Fusion ERP:iä täydentävä Oracle EPM keskittyy suorituskyvyn optimointiin keskeisillä liiketoiminta-alueilla, kuten budjetoinnissa, suunnittelussa, ennustamisessa ja talouden konsolidoinnissa. EPM:n avulla organisaatio voi yhdistää strategiset tavoitteensa osaksi operatiivista toteutusta, mallintaa skenaarioita ja analysoida suoritusmittareita varmistaakseen liiketoiminnan tavoitteiden toteutumisen.

Oracle EPM:n hyödyt organisaatiolle

Yksi Oracle EPM:stä saatu hyöty on parantunut budjetointi- ja suunnitteluprosessi. Hyödyntämällä edistyneitä ennustetekniikoita ja ennustavaa analytiikkaa, voidaan laatia tarkempia ennusteita, kohdentaa resursseja tehokkaammin ja pienentää riskejä epävarmoissa markkinaolosuhteissa.

Toinen hyöty on taloudellinen konsolidointi, jossa monien tytäryhtiöiden tai monimutkaisten rakenteiden organisaatiot voivat virtaviivaistaa konsolidointiprosessia, vähentää virheitä ja nopeuttaa raportointisyklejä. Näin johto saa kokonaisvaltaisen kuvan organisaation taloudellisesta suorituskyvystä ja voidaan tehdä dataan pohjautuvia päätöksiä tehokkuuden ja kasvun tueksi.

Oracle tarjoaa myös analytiikkatyökaluja, jotka mahdollistavat organisaatioiden piilossa olevien tietojen ja trendien tunnistamisen sekä markkinoiden muutosten ennakoimisen. Hyödyntämällä näitä oivalluksia johto voi ennakoivasti käsitellä haasteita ja hyödyntää mahdollisuuksia, ja sitä kautta luoda kilpailuetua ja kestävää kasvua. Oracle Fusion ERP ja EPM tarjoavat laajoille organisaatioille kattavan ratkaisun liiketoiminnan suorituskyvyn optimointiin, strategiseen päätöksentekoon ja muuttuvien markkinadynamiikoiden mukautumiseen.

Attidolla on yli 20 vuoden kokemus Oraclen teknologioista

Olemme toiminnanohjauksen ja tiedolla johtamisen ratkaisuihin keskittynyt IT-asiantuntijatalo, jolla on jo yli 20 vuoden kokemus Oraclen teknologioista. Olemme auttaneet lukuisia yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita muun muassa toiminnanohjauksen haasteissa. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi varustamoyhtiö Finnlines, Aalto-yliopisto ja yhteiskuntarakentaja Peab.

Oletko kiinnostunut keskustelemaan lisää liiketoimintanne suorituskyvyn maksimoinnista? Ole yhteydessä tai jätä yhteydenottopyyntö sivuillamme


Asiakkaitamme

Kumppanimme