Puheenvuoro

R-kioski: Parempi ymmärrys liiketoiminnan luvuista tukee menestystä

R-kioski halusi analytiikan keinoin palvella satoja franchise-kauppiaitaan paremmin ja samalla kehittää koko organisaation raportointia. Yhdessä Attidon kanssa käyttöliittymää ja raportteja selkeytettiin, jolloin tiedon hyödyntämisen kynnys madaltui. Koska R-kioskin liiketoiminnassa syntyy jatkuvasti valtavat määrät tietoa, analytiikkaa kehitetään hallitusti sprinteissä.

”Aloitimme yhteistyön Attidon kanssa, kun tunnistimme tarpeen parantaa analytiikan tuottaman datan luotettavuutta ja oikeellisuutta”, kertoo R-kioskin Chief Controller Samuel Weber.

”Meillä oli QlikView -työkalut käytössä jo aiemmin, mutta siinä mitä dataa kerätään ja miten, oli kehittämisen tarvetta. Yli 600 kioskin liiketoiminnan seuranta ja tiedon jalostaminen kauppiaita palvelevaan muotoon on haasteellinen ympäristö. Samalla analytiikan tulee myös palvella koko R-kioski Oy:n raportointia ja keskustella ERP-järjestelmän kanssa esimerkiksi tuotetietojen ja kustannuspaikkojen osalta.”

Analytiikalla tukea päivittäiseen myyntiin

”Kauppiaan tärkein tehtävä on olla mukana myynnin ja asiakaspalvelun kehittämisessä, ei järjestelmien pyörittämisessä. Meidän pitää pystyä toimittamaan heille myyntiä tukevia ja liiketoiminnan ymmärrystä lisääviä raportteja. Satojen franchise-kauppiaidemme joukossa on hyvin erilaisia analytiikan hyödyntäjiä. Olemme halunneet tehdä perustiedon käyttämisen helpoksi heille. Toimitamme viikoittain ja kuukausittain kaikille kauppiaille PDF-muotoisen vakioraportin.”

”Raportti on helppo käydä läpi, vaikka kioskin koko henkilökunnan kanssa. Aktiivisimmat käyttäjät voivat lisäksi porautua QlikView:ssa itse syvemmälle esimerkiksi tuloslaskelmaan, taseeseen, varastoarvoihin, myynnin rakenteeseen ja niin edelleen. On selvästi nähtävissä, että ymmärrys liiketoiminnan luvuista tukee kauppiaan menestystä.”

Käyttöliittymän selkeys tärkeässä roolissa

”Analytiikan käytettävyyden kannalta tärkeää on myös käyttöliittymän ja raporttien ilme ja selkeys. Olemme kehittäneet myös niitä yhdessä Attidon kanssa. Kun asiat esitetään yksinkertaisemmin ja epäolennaista karsitaan, raporttien lukeminen helpottuu ja tiedon hyödyntämisen kynnys madaltuu.”

”Olemme luoneet käytännöt, jotka antavat erilaisille kauppiaille vastauksia tärkeisiin kysymyksiin: miten minulla menee, mikä toimii, mikä ei? Yksi liiketoimintaa ja asiakaspalvelua tukeva näkökulma dataan on korrelaatioanalyysi siitä, mitä tuotteita asiakkaat tyypillisesti ostavat yhdessä. Esimerkiksi, mitä ostetaan usein kahvin kanssa? Tällaisella ymmärryksellä on hyvä ohjata myyntiä, suunnitella kampanjoita ja parantaa asiakaskokemusta.”

”Korrelaatioanalyysillä näemme esimerkiksi mitä ostetaan usein kahvin kanssa.”

”Attido on tuonut meille uusia toimintamalleja asioiden hallittuun kehittämiseen. Meidän liiketoiminnassamme tapahtuu koko ajan paljon ja tietoa syntyy valtavasti. Jotta analytiikan kehittämisen hallittavuus säilyy, tarvitaan kurinalaisuutta keskittää resurssit tärkeimpiin asioihin. Tässä on toiminut hyvin Attidon tapa tehdä kehitystä sprinteissä muutaman viikon sykleissä siten, että mukaan otetaan aina vain tietyt sovitut asiat. Tärkeää on myös dokumentoida selkeästi mitä on tehty, ettei tieto järjestelmästä ole vain jonkun yhden ihmisen takana. Attidon kanssa riskit ovat hallinnassa tästäkin näkökulmasta. Heidän meille osoittamansa konsulttitiimi takaa, että useampi ihminen tuntee tarpeemme ja tilanteemme.”’


Kumppanimme