Tietosuojaseloste

Käyttämällä tätä verkkosivustoa ja lähettäessäsi yhteydenottopyynnön verkkosivuston kautta, hyväksyt tämän tietosuojaselosteen.Tämän selosteen mukaisen evästeiden käyttömme hyväksyntä pyydetään erikseen. Jos et hyväksy tämän selosteen ehtoja älä välitä meille henkilötietojasi, vaan poistu verkkosivustoltamme.

Tämä on Attido Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Julkaistu 25.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Attido Oy
Y-tunnus: 2924911-7
Osoite: Keilaranta 8, 02150 Espoo

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: tietosuojavastaava Jari Raatikainen (privacy@attido.com).

Tässä tietosuojaselosteessa rekisterinpitäjään voidaan myös viitata sanalla “me”. Verkkosivustolla tarkoitetaan rekisterinpitäjän verkkosivustoja.

Rekisterin nimi

Attido Oy:n verkkosivuston tietosuojaseloste

1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTEET

Oikeusperusteet:

2. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Tämä tietosuojaseloste koskee seuraavia henkilötietojen ryhmiä ja henkilötietoryhmiä (tietosisältöjä):

3. TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakassuhteen kautta, Attido Oy:n verkkosivuilta (yhteydenottolomakkeet, materiaalilataukset, uutiskirjeen tilauslomakkeet), Attido Oy:n tapahtumiin ilmoittautumisista, verkkosivustoilla käytössä olevien evästeiden ja muiden työkalujen avulla sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

4. EVÄSTEET JA MUUT TYÖKALUT

4.1 Evästeet (Cookies)

Evästeet ovat pieniä käyttäjän tietokoneen kovalevylle tallennettavia tiedostoja. Evästeet helpottavat navigointia verkkosivuillamme ja lisäävät käyttäjäystävällisyyttä. Verkkosivustomme käyttävät evästeitä valintojesi muistamiseksi.

Evästeitä voidaan käyttää myös sen toteamiseen, onko tietokoneeltasi jo aiemmin ollut yhteys sivuillemme. Tällöin tunnistetaan vain tietokoneellasi oleva evästys. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä verkkosivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä internetosoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Tiedot eivät kerro käyttäjän nimeä tai muita henkilökohtaisia tietoja eikä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

4.2 Markkinoinnin automaatio

Verkkosivuillamme on käytössä markkinoinnin automaatio. Kun käyttäjä vierailee verkkosivuilla uniikin henkilötunnisteen eväste tallentaa käyttäytymistietoja verkkoselaimeen. Jos käyttäjä tunnistautuu antamalla vapaehtoisesti henkilötietoa esim. täyttämällä yhteydenottolomakkeen, evästeen tunnus on linkitetty käyttäjään vapaaehtoisesti toimittamiin tietoihin.

Tämä mahdollistaa personoidumman käyttökokemuksen verkkosivulla ja viestinnässä.

4.3 Digitaalinen markkinointi

Attido käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia näyttämään mainoksia Attidon puolesta eri puolilla internetiä, esim. LinkedIn:ssä ja Googlessa. Nämä palveluntarjoajat saattavat käyttää evästeitä kerätäkseen tietoa verkkosivujemme kävijöistä näyttääkseen mainoksia vieraillessasi muilla verkkosivuilla. Tätä tietoa ei voida yksilöidä yhteen vierailijaan. Tieto on anonymia, joskin IP-osoitteesi saatetaan rekisteröidä.

4.4 Uudelleenmarkkinointi (re-marketing)

Attido käyttää palveluntarjoajien uudelleenmarkkinointievästeitä, mm. Google Adwords seurantaevästettä. Tämä mahdollistaa palvelujemme markkinoinnin heille jotka ovat osoittaneet kiinnostusta palvelujamme kohtaan. Kunnioitamme yksityisyyttäsi emmekä kerää tunnistettavia tietoja Googlen tai muiden tahojen osalta.

4.5 Verkkosivujen analytiikka

Verkkosivu käyttää palveluja kuten Google Analytics. Tietoa verkkosivukäyttäytymisestäsi kerätään evästeiden avulla.

4.6 Muut ulkopuoliset työkalut ja palvelut

Verkkosivustomme saattaa sisältää linkkejä muille sivustoille ja ”jaa tämä julkaisu” –nappeja (kuten Twitter ja LinkedIn) jotka eivät toimi Attidon puolesta. Nämä verkkosivut, palvelut tai applikaatiot saattavat asettaa omat ulkopuoliset evästeensä käyttäjän tietokoneelle kerätäkseen dataa.

Ulkopuolisilla palvelutarjoajilla on omat tietosuojaselosteet evästeilleen. Ymmärtääksesi paremmin heidän tietosuojakäytäntöjä suosittelemme tutustumaan niihin palveluntarjoajan omilla verkkosivuilla.

5. TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Attido ei myy, vuokraa tai anna henkilödataa ulkopuolisille toimijoille, paitsi tahoille jotka käsittelevät dataa Attidon puolesta, ellei muuta ole mainittu tai laki tai viranomainen pätevästi muuta edellytä.

Attido voi näin ollen luovuttaa henkilötietoja mm. Euroopan talousalueella sijaitseville tytäryhtiölleen, toimittajilleen ja alihankkijoilleen ja muille palveluntarjoajilleen sekä muille liikekumppaneillemme ja viranomaisille, kuten myös liiketoimintajärjestelyiden mahdollisille osapuolille tai kenelle tahansa, jolle siirrämme tai määräämme sopimusoikeutemme.

Henkilötietoja voidaan siirtää, käsitellä tai säilyttää Euroopan Talousalueen ulkopuolella ainoastaan henkilön suostumuksella tai lainsäädännön vaatimissa tai sallimissa tapauksissa ja tavalla.

6. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tietoja säilytetään, kunnes nähdään, että tietojen säilyttämiselle ei ole enää syytä tai rekisteröity pyytää tietojansa poistettavaksi. Rekisteröityjen tietoja käydään säännöllisin väliajoin läpi ja heidän tiedot poistetaan keille viestintää ei enää kohdisteta.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden omien tai liikekumppaneidemme työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse (privacy@attido.com) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

9. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet vastustaa henkilötietojen käsittelyä tai vaatia niiden käsittelyn rajoittamista tai siirtämistä järjestelmästä toiseen, sekä oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse (privacy@attido.com) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Rekisteröidyllä  on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Attido varaa oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Rekisteröidyn tulee ajoittain käydä seloste läpi mahdollisten muutosten osalta.

Katso myös Attido Oy:n asiakas-, myynti- ja markkinointirekisteri.