Oppaat

Täältä löydät Attidon oppaat liittyen mm. pilvisiirtymään valmistautumiseen sekä itse projektin kulkuun.

Attidon pilviopassarja

Attidon pilvioppaan ensimmäisessä osassa käymme läpi miten pilvisiirtymään pitää valmistautua. Annamme konkreettisia vinkkejä sekä tarjoamme muistilistoja, joiden avulla muutosta voi lähteä valmistelemaan yrityksen eri toimintojen välisenä yhteistyönä.

Tietopaketti: Pilvitransformaatio

Lataa opas : Näin valmistaudut pilvijärjestelmän käyttöönottoon!

Pilviopassarjan toisessa osassa tutustumme itse projektiin: miten käyttöönotto tapahtuu, keitä siihen tarvitaan ja kauanko aikaa siihen menee. Hyvän ennakkovalmistautumisen lisäksi onnistumisen avaimia ovat sitoutunut sisäinen projektitiimi sekä osaava kumppani.

Tietopaketti: pilvitransformaatio

Lataa opas : Näin etenee pilvijärjestelmän käyttöönotto!

HR-päättäjien näkemyksiä HR-järjestelmistä

Selvitimme keväällä 2021 suomalaisyritysten HR-päättäjien näkemyksiä HR-järjestelmistä. Kysyimme mm. mitkä ovat organisaatioiden nykyisten HR-järjestelmien isoimmat haasteet ja mitkä HR-järjestelmien valinnan tärkeimmät kriteerit?

Tietopaketti

Lataa One Pager: Näkemyksiä HR-järjestelmistä

Yrityspäättäjien näkemyksiä analytiikkaratkaisuista

Selvitimme keväällä 2021 suomalaisyritysten päättäjien näkemyksiä analytiikkaratkaisuista. Kysyimme mm. mitkä ovat organisaatioiden nykyisten ratkaisujen isoimmat haasteet ja mitkä analytiikkaratkaisujen valinnan tärkeimmät kriteerit?

Tietopaketti

Lataa One Pager: Analytiikkaratkaisut

Kolme näkökulmaa toiminnanohjaukseen

Kolme osa-aluetta, jotka jossakin muodossa ovat osa jotakuinkin jokaista yritystä ovat: taloushallinto, henkilöstöhallinto ja toimitusketjun hallinta.

Millaisia kehitystrendejä toiminnanohjauksen näkökulmasta näillä kolmella alalla on juuri nyt?

Tietopaketti: toiminnanohjaus

Modernin toiminnanohjauksen trendit