Oppaat

Täältä löydät Attidon oppaat liittyen mm. pilvisiirtymään valmistautumiseen sekä itse projektin kulkuun.

HR liiketoimintastrategian toteuttamisen tukena

Ihmisiin liittyvät päätökset tarvitsevat modernissa organisaatiossa tuekseen myös dataa. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että käytössä on järjestelmä, joka tukee työsuhteiden elinkaaren hallintaa ja tuottaa ajantasaista dataa henkilöstön tilanteesta.

Tässä oppaassa osoitamme, miten HR voi tuoda näkemyksensä, tietotaitonsa ja datansa liiketoiminnan tueksi. Miten ihmisten ja osaamisten kehittäminen nivotaan liiketoiminnan ytimeen?

Tietopaketti: Henkilöstöhallinto

Lataa opas: HR liiketoimintastrategian toteuttamisen tukena

Attidon pilviopassarja

Attidon pilvioppaan ensimmäisessä osassa käymme läpi miten pilvitransformaatioon pitää valmistautua. Annamme konkreettisia vinkkejä sekä tarjoamme muistilistoja, joiden avulla muutosta voi lähteä valmistelemaan yrityksen eri toimintojen välisenä yhteistyönä.

Tietopaketti: Pilvitransformaatio

Lataa opas : Näin valmistaudut pilvijärjestelmän käyttöönottoon!

Pilviopassarjan toisessa osassa tutustumme itse projektiin: miten pilvipalvelujen käyttöönotto tapahtuu, keitä siihen tarvitaan ja kauanko aikaa siihen menee. Hyvän ennakkovalmistautumisen lisäksi onnistumisen avaimia ovat sitoutunut sisäinen projektitiimi sekä osaava kumppani.

Tietopaketti: pilvitransformaatio

Lataa opas : Näin etenee pilvijärjestelmän käyttöönotto!

Pilviopassarja viimeisessä ja kolmannessa osassa keskitymme siihen, mitä tapahtuu järjestelmän käyttöönoton jälkeen: miten pilvipalvelua ylläpidetään ja jatkokehitetään ja mitä tämä vaatii asiakkaalta ja kumppanilta. Käymme läpi myös pilvijärjestelmän ja on-premise-järjestelmän eroja ylläpidon näkökulmasta.

Tietopaketti: Pilvitransformaatio

Lataa opas: Näin pilvijärjestelmää ylläpidetään!

HR-päättäjien näkemyksiä HR-järjestelmistä

Selvitimme keväällä 2021 suomalaisyritysten HR-päättäjien näkemyksiä HR-järjestelmistä. Kysyimme mm. mitkä ovat organisaatioiden nykyisten HR-järjestelmien isoimmat haasteet ja mitkä HR-järjestelmien valinnan tärkeimmät kriteerit?

Tietopaketti

Lataa One Pager: Näkemyksiä HR-järjestelmistä

Yrityspäättäjien näkemyksiä analytiikkaratkaisuista

Selvitimme keväällä 2021 suomalaisyritysten päättäjien näkemyksiä analytiikkaratkaisuista. Kysyimme mm. mitkä ovat organisaatioiden nykyisten ratkaisujen isoimmat haasteet ja mitkä analytiikkaratkaisujen valinnan tärkeimmät kriteerit?

Tietopaketti

Lataa One Pager: Analytiikkaratkaisut

Kolme näkökulmaa toiminnanohjaukseen

Kolme osa-aluetta, jotka jossakin muodossa ovat osa jotakuinkin jokaista yritystä ovat: taloushallinto, henkilöstöhallinto ja toimitusketjun hallinta.

Millaisia kehitystrendejä toiminnanohjauksen näkökulmasta näillä kolmella alalla on juuri nyt?

Tietopaketti: toiminnanohjaus

Modernin toiminnanohjauksen trendit