Puheenvuoro

Kämp Collection Hotels: Reaaliaikainen näkymä liiketoiminnan lukuihin auttaa ennakoimaan

Yritysostojen myötä Kämp Collection Hotelsilla oli tarve uudistaa tiedon hallintaansa. Attido auttoi uudistusprojektissa yhdistelemällä eri järjestelmät yhteen työkaluun, ulkoisia lähteitä unohtamatta. Nyt suurella osalla työntekijöistä on reaaliaikainen näkymä liiketoiminnan luvuista saatavilla päätelaitteesta riippumatta.

Kämp Collection Hotels hyödyntää analytiikkaa tiedolla johtamiseen kokonaisvaltaisesti. Tiedot kysynnästä, myynnistä, työtunneista ja monista muista liiketoiminnan tehokkuuden avainasioista päivittyvät kaikkien toimintaa ohjaavien nähtäväksi.

Parhaillaan kahden tunnin välein, pian jopa 15 minuutin sykleissä päivittyvät tiedot mahdollistavat ennakoinnin, optimoinnin ja tulokseen vaikuttamisen joka päivä. Ryhmän yhdeksän hotellin ja ravintoloiden asiakkaiden näkökulmasta palvelu on sujuvaa ja laadukasta, kun henkilökunta on oikein mitoitettu kulloisenkin tilanteen mukaan.

Konsernin kasvu synnytti tiedolla johtamisen tarpeen

Kämp Group oli käyttänyt Qlik-analytiikkatyökaluja aiemminkin, mutta konsernin laajetessa keväällä 2015 yritysostoilla ja nimen vaihtuessa Kämp Collection Hotelsiksi vuoden 2016 alussa, tiedolla johtamisen tarve ja vaatimukset kasvoivat ja muuttuivat oleellisesti. Attido on ollut Kämpin kumppani analytiikkaratkaisuissa vuodesta 2014 lähtien.

”Meillä ei ole sellaista järjestelmää, johon analytiikkaa ei olisi kiinnitetty.”, kertoo IT-johtaja Juhani Rajala.

”Konsernin laajeneminen tarkoitti uudistusprojektia myös tiedon hallinnassa. Eri hotelleilla oli erilaisia järjestelmiä. Kaikkien niiden tuottama tieto haluttiin koota vertailukelpoisessa muodossa yhteen työkaluun, joka on läpinäkyvä eri hotellien työntekijöille. Meillä on ryhmässä reilut 500 työntekijää ja heistä noin 80:llä on Qlik-käyttäjälisenssi.”

”Tiedon hyödyntäminen on laajaa ja kaikki näkevät myös, miten yhtiön muissa hotelleissa menee. Se auttaa purkamaan siiloja ja kasvattamaan muutosnopeutta. Attidon ja Qlik-työkalujen avulla tämä saatiin aikaan ilman järjestelmäintegraatiota. Aika on rahaa, asiat pitää saada maaliin nopeasti.”

IT-johtaja Juhani Rajala

IT-johtaja Juhani Rajala Klaus K:n edustalla keväällä 2017.

Tietoa myös ulkoisista lähteistä

Sisäisten järjestelmien lisäksi analytiikkatyökaluilla kerätään tietoa myös ulkoisista lähteistä. Esimerkiksi verkkopalvelu Trip Advisorista saadaan tärkeää tietoa siitä, mitä asiakkaat ajattelevat asiointikokemuksistaan. Luksus- ja lifestyle-hotellitoiminnassa asiakkaiden kokemukset ja suositteluhalukkuus ovat ratkaisevan tärkeitä. Verkkoliiketoiminnan ja -markkinoinnin kehittämisessä online-käyttäytymisestä saatava tieto on merkittävässä roolissa asiakasymmärryksen kasvattamisessa.

”Ajankohtaista tilannetta voi seurata jo ennen työpaikalle saapumista mobiililaitteilla.”

”Kaikki toiminta on ihmisten välistä. Tämä pitää ottaa huomioon myös tiedolla johtamisen työkaluissa. Meillä tiedon hyödyntämistä on lisännyt suuresti se, että se on kaikkien käyttäjien saatavissa millä tahansa päätelaitteella. Monet seuraavat ajankohtaista tilannetta jo ennen työpaikalle saapumista mobiililaitteilla.”

Oikeita päätöksiä – nopeasti

Tiedolla johtamisen tavoitteet tulevat johdolta ja liiketoiminnasta, mutta sen hyödyt toteutuvat parhaiten, kun analytiikka on käyttäjäystävällistä ja tuottaa tietoa, jonka perusteella ihmiset kautta organisaation voivat tehdä nopeasti oikeita päätöksiä. Joustavuus on ytimessä, seurantamallit muuttuvat nopeasti ympäröivän maailman muuttuessa nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Ilman joustavaa kumppania tämä ei onnistuisi mitenkään.”


Kumppanimme