Puheenvuoro

Datassa piilevä arvo käyttöön

Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä yritysten menestyksen yksi tärkeimmistä arvoketjuista kulkee datasta informaatioon, tietoon ja ymmärrykseen. Ratkaisevaa ei ole tiedon määrä vaan yrityksen kyky soveltaa sitä käytäntöön. Kriittinen tekijä hyötykäytön kannalta on tiedon laatu, sen oleellisuus, oikeellisuus ja monipuolisuus.

Usein tiedolla johtamisen ensimmäinen haaste on yrityksen rakenteissa. Kun liiketoiminta ja teknologia ovat liian kaukana toisistaan, ei puhuta yhteistä kieltä. Kuka ottaa organisaatiossa tulkin roolin eli vastuun informaation tuottamisesta liiketoiminnan tarpeisiin? Tieto liiketoiminnan ytimessä merkitsee monien rakenteiden muuttumista organisaatioissa. Perinteisen IT:n on muututtava raporttien tuottajasta informaatiovirtojen mahdollistajaksi.

Usein organisaatiossa eri osastot hyödyntävät omia tietolähteitään. Päätöksentekijälle tämä merkitsee siiloutunutta näkymää. Eriytyneet datalähteet eivät ole nykyaikaisille työkaluilla ongelma. Yritysten haasteena on valitettavan usein kuitenkin se, ettei synkronoidussa datapohjassa piilevää arvoa nähdä eikä toisaalta intoa uusien toimintamallien kokeiluun löydy. Oikea tapa päästä yhteiseen, keskitettyyn tietokokonaisuuteen on unohtaa kaikki Excel-ylläpidot ja siirtyä tietokantaratkaisuihin. Tällöin data ja siitä jalostettava tieto pysyy järjestelmällisesti kaikkien ulottuvilla.

Kun tiedon arkkitehtuuri on kunnossa, analytiikalla on liiketoiminnan kehittämisessä ja prosessien tehostamisessa lähes rajattomat mahdollisuudet. Suurin hyöty analytiikasta saadaan usein silloin, kun päätettävänä on vaativia, toisistaan riippuvuussuhteessa olevia asiakokonaisuuksia. Yhdistetty, synkronoitu tietokokonaisuus esim. asiakkaista, tuotteista ja kilpailijoista aika- ja paikkatietoineen tarjoaa mahdollisuuden parantaa yhtäaikaisesti useiden eri liiketoimintaprosessien suunnittelua tuoteportfoliosta hinnoitteluun, markkinointiin ja edelleen vaikka toimintojen fyysiseen sijoitteluun.

Datan arvo syntyy organisaation kyvyssä muuttaa data sekä strategiaa että operatiivista liiketoimintaa ja päätöksentekoa palvelevaksi informaatioksi. Näin organisaatiolle kehittyy yhteinen kieli tehdä tärkeitä päätöksiä liiketoiminnan kehittämiseksi. Onnistumisen kannalta on tällöin tiedon helppokäyttöisyys ja saatavuus.

Nykyisillä raportointivälineillä eri tietolähteisiin on helppo yhdistyä ja tietoa on helppo yhdistää. Kun tietoa voidaan katsoa yhtä aikaa eri näkökulmista, sen arvo liiketoiminnan ohjauksen, jopa liiketoiminnan innovatiivisen kehittämisen kannalta paranee oleellisesti.

Data on kuin maaperässä piilevä malmi: sen pelkkä olemassaolo ei tuota lisäarvoa. Nyt on aika analytiikan työkalujen avulla lähteä malminjalostukseen. Ota yhteyttä, niin keskustellaan analytiikan työkaluista enemmän.

Lue lisää analytiikan mahdollisuuksista Houston Analyticsin verkkosivuilta.


Asiakkaitamme

Kumppanimme