Puheenvuoro

Teimme vertailun – Oraclen NetSuiten ja Fusion Cloud ERP:n erot 

Oraclella on tarjolla kaksi pilvipohjaista ERP-alustaa. Vanhempi ja tunnetumpi NetSuite sekä uudempi tulokas Fusion. Tässä artikkelissa vertaamme näitä kahta ERP-järjestelmää ja esittelemme Oraclen NetSuiten ja Fusion Cloud ERP:n erot.

Lähtökohtaisesti pienemmille yrityksille suunnattu NetSuite esiteltiin jo vuonna 1998, kun taas suuremmille yrityksille kehitetty Fusion näki päivänvalonsa vuonna 2012. Valitakseen oikein näiden kahden alustan välillä, voi yksityiskohtaisempi tarkastelu olla tarpeellinen ja mielekäs, etenkin keskisuurten yritysten kohdalla. 

Fusion ja NetSuite, kuten ERP-järjestelmät yleensäkin, tekevät otsikkotasolla ja mainospuheissa samoja asioita. Kuitenkin todellisiakin eroja järjestelmien väliltä löytyy, niin myös Oraclen ERP-alustojen kohdalla. Toiminnallisesti abstraktisti yleistäen Oraclen kahden toiminnanohjausjärjestelmän ero löytyy älykkyydestä ja syvällisyydestä. Fusion on premium ERP ja selkeä voittaja useissa kansainvälisissä tarkasteluissa, ei pelkästään suhteessa NetSuiteen, vaan kaikkiin muihinkin ERP-alustoihin maailmassa. Molemmat ovat kuitenkin erinomaisia järjestelmiä, josta osoituksena NetSuite on loistanut vuosia Gartnerin Maqic Quadrant leaderina Finacial ERP -kategoriassa. Vastaavasti samaan aikaan Fusion komeilee toistuvasti ykkösenä Financial ERP -kategoriassa, mutta kärkisijalla myös Service ERP ja Product-Centric ERP -kategorioissa.   

NetSuiten ja Fusion Cloud ERP:n perusyhtäläisyydet ja erot

Molemmat, NetSuite sekä Fusion ovat laajoja, kaikenkattavia, toisaalta avoimia, ketteriä, laajennettavia ja rikastettavia, monipilviarkkitehtuuria tukevia ERP-alustoja. Kummatkin ovat parhaimmillaan kansainvälisinä konsernijärjestelminä, joskin Fusion loistaa myös kotimaisen julkishallinnon, eli kaupunkien ja kuntien sekä esimerkiksi sairaanhoitopiirien järjestelmänä. Vastaavasti NetSuitea tapaa myös puhtaasti kotimaisissa konserneissa, etenkin silloin kun kaivataan vahvaa talouden moottoria ja erinomaisia integraatiovalmiuksia.  

NetSuitea tapaa Suomessa eniten yrityksissä, joissa käyttäjämäärät liikkuvat parista kymmenestä muutamaan kymmeneen käyttäjään, tai ja jopa alle tämän. Maksimikäyttäjämäärät kotimaisissa NetSuite-asiakkuuksissa liikkuvat sadan ja kahden sadan välissä, jos toki poikkeuksiakin on. Fusionin käyttäjämäärät alkavat Suomessa kahdestakymmenestä käyttäjästä, mutta suurimmillaan puhutaan Suomessa jopa kymmenestä tuhannesta käyttäjästä, eli vaihteluväli on Fusionin kohdalla hyvin suuri.  

Kummatkin ERP-alustat ovat luonteeltaan laajoja kansainvälisiä järjestelmiä, eivätkä ne siten kisaa pienten paikallisten paketoitujen taloushallintojärjestelmien kategoriassa. Sekä Fusion että NetSuite ovat ainutlaatuisia järjestelmiä, ja tämä ainutlaatuisuus heijastuu myös käyttäjäkuntaan – tyypillisen NetSuite ja Fusion -käyttäjäorganisaation toiminnasta ja/tai tavoitteista löytyy useimmiten jotain poikkeuksellista, kuten esimerkiksi markkinoita nopeampi kasvu, poikkeuksellinen liiketoimintamalli tai liiketoiminnan monialaisuus. Lokalisoinnissa Fusion on NetSuitea edellä. Fusionista löytyy vakiona matka- ja kululaskujen hallinta sekä ostolaskujen kierrätysjärjestelmä, joita molempia käytetään Suomessa hyvin suurissakin organisaatioissa.

Fusion tarjoaa huomattavasti laajemman valikoiman moduuleita kuin NetSuite, mutta vastaavasti NetSuiteen löytyy suurempi määrä kolmannen osapuolen kehittämiä lisäosia (Suite App) sovelluskaupasta. Fusionista on tarjolla, toisin kuin NetSuitesta vain yksi palvelutaso, eli Fusionin kohdalla järjestelmän prosessoritehoja ei ole porrastettu ja hinnoiteltu erikseen.  NetSuite on Oraclen ostama, alunperinkin Oraclen teknologialla kehitetty ohjelmisto. NetSuite on nyttemmin siirretty kehitettäväksi Oraclen Cloud Generation 2 -infrastruktuurin päälle, ja tämä onkin jo alkanut tuottaa merkittävää teknologista synergiaa NetSuitelle, kaikilla järjestelmän tasoilla (IaaS, PaaS, SaaS). Fusion on kehitetty suoraan Gen 2 pilveen, joten se on askeleen NetSuitea edellä mitä tulee esimerkiksi älykkään automaation (AI/ML) hyödyntämiseen ja laajennusmahdollisuuksiin Oraclen muun pilviportfolion suuntaan.  

Järjestelmien toiminnalliset erot

NetSuite ja Fusion ovat molemmat analyytikkojen tunnustamia, hyvin edistyksellisiä talousmoottoreita, joiden edut pääsevät oikeuksiin konserniympäristöissä. Fusionin tarjoama toiminnallisuus on kuitenkin selvästi NetSuitea syvempää ja rikkaampaa. Esimerkkeinä järjestelmiä erottavista talouden piirteistä Fusionista löytyvät mm. tuki sisäisille palvelukeskuksille, reaaliaikaiset moniulotteiset saldokuutiot, sekä rajaton määrä tilikirjoja ja kirjanpitostandardeja.  

Operatiivisella puolella erottavina tekijöinä Fusionista löytyy esimerkiksi edistyksellisimmät työkalut globaalin toimitusketjun ja logistiikan hallintaan, suunnitteluun ja toteuttamiseen, täydellinen tuki henkilöstöhallintoon, sekä kattavat työkalut hyvän hallinnon, riskienhallinnan ja vaatimustenmukaisuuden täyttämiseen. Siinä missä NetSuite tarjoaa tukea lähinnä kevyeen tuotantoon, Fusion hallitsee kaikki laskentatehon kannalta vaativimmatkin tuotannon muodot ja mallit seinästä seinään. NetSuiteen on kuitenkin saatavilla laaja valikoima operatiivista toimintaa täydentäviä kolmannen osapuolen sovelluksia, kuten esimerkiksi PLM ja suunnitteluratkaisuja. Fusionin kohdalla nämä ja hyvin monet muut osiot löytyvät suoraan alustan omasta moduulivalikoimasta. 

NetSuiten kohdalla automaatioasteen kasvattaminen on näppärää, etenkin toistuvien tehtävien suhteen. Oracle Fusion tarjoaa tämän lisäksi selvästi kehittyneemmät automatisoinnin mahdollisuudet, tekoälyä, koneoppimista, luonnollisen kielen käsittelyä (NLP) ja älykästä dokumenttien hallintaa hyödyntäen. Oraclen ERP-järjestelmien ero liiketoimintaprosessien automatisoinnissa tulee esille siinä, että Fusionin avulla voidaan tehtävien automatisoinnin ohella myös kyseenalaistaa ja korvata eli tehdä turhaksi kyseisiä tehtäviä tuottavat työnkulut.  

Kustomointi ja personointi

NetSuite ja Fusion ovat aitoja, automaattisesti päivittyviä pilvipalveluita ja kuten tunnettua, pilvipalveluita ei pysty räätälöimään. Oraclen ERP-alustoja pystyy kuitenkin personoimaan, laajentamaan ja rikastamaan hyvin monipuolisesti. Kummassakin järjestelmässä kustomoinnin toiminnallisuudet ovat käynnistettävissä suoraan käyttöliittymästä. 

NetSuite mahdollistaa yksinkertaisten muutosten, kuten näkymien, työnkulkujen ja tietueiden luomisen ja muokkaamisen ilman koodaustaitoja. Varsinaisten toiminnallisuuksien kehittäminen NetSuitessa nojaa kuitenkin pitkälti skriptaamiseen, joten ohjelmointikielen tunteminen on perusedellytys vaativammassa käyttöönotossa ja jatkokehityksessä.  

Fusionissa ”edit-napin” takaa löytyy vastaavanlaiset muokkausmahdollisuudet kuin NetSuitessa, mutta lisäksi myös esimerkiksi sulautetut low-code -työkalut, joilla voidaan toteuttaa toimintojen ohella täysimittaisia web- ja mobiilisovelluksia. Fusion tarjoaa NetSuitea monipuolisemmat mahdollisuudet kehittämiseen, jotka myös edellyttävät paikoin NetSuitea vähemmän teknistä osaamista. Fusion sisältää kustomointeja ja personointeja varten reaaliaikaiset ja käyttäjäkohtaiset ”hiekkalaatikot”, kun taas NetSuitessa sandbox on ympäristökohtainen ja määräajoin päivittyvä.  

Sekä NetSuite että Fusion tarjoavat markkinapaikan erilaisille laajennuksille. Ekosysteeminä tarkastellen NetSuitella on määrällisesti suurempi joukko asiakkaita, toimittajia ja myös laajennuksia kehitteleviä ”kustompajoja”. Toisaalta Fusion on jo valmiiksi monipuolisempi ja taipuu pidemmälle ilman ohjelmointia, joten laajennusten määrä tulee pysymään jatkossakin suurempana NetSuiten puolella.   

Oraclen ERP-alustojen käytettävyys ja käyttöönotto

Oraclen kummankin ERP-alustan käyttöliittymä on näppärä, pätevä ja intuitiivinen. Fusionin käyttöliittymä pohjaa erinomaiseen ja kauniina pidettyyn Oraclen Redwood -käyttökokemukseen. On myös mahdollista ja odotettavissa, että NetSuite tulee siirtymään synergiasyistä samaan käyttöliittymäteknologiaan Fusionin kanssa.  

Fusion on premium ERP, joka tarjoaa NetSuitea monipuolisemmat ja kauttaaltaan syvemmät ominaisuudet, sekä pidemmälle viedyn älykkään automaation. Valmiiden toiminnallisuuksien ja konfigurointimahdollisuuksien määrä on Fusionissa moninkertainen NetSuiteen nähden. Pelkästään toimintojen määrittely kestää Fusionissa selvästi kauemmin kuin NetSuitessa, mutta toisaalta Fusionin avulla on mahdollisuus saavuttaa kerralla valmiimpaa. Tästä on hyötyä etenkin silloin, kun organisaation vaatimukset ovat korkealla. – Fusionin hankkivat tyypillisesti sellaiset yritykset, jotka toimivat korkeamman vaatimustason ja sääntelyn alaisena, pyörittäen usein myös huomattavan suuria tapahtumavolyymejä. Valinnan suhteen kyse on lopulta ROI:sta, eli siitä missä ajassa järjestelmä maksaa itsensä takaisin.  

NetSuite-polulla edetään tyypillisesti inkrementaalisen kehittämisen mallilla eli pienemmin askelin ja lisämoduuleita (myös kolmannen osapuolen) hankkien. Tyypillisintä NetSuite-käyttöönotoissa on tehdä talouden perustoimintojen käyttöönotto nopeasti ja siirtyä sen jälkeen jatkuvan kehittämisen moodiin. Tämä voi olla viisasta etenkin rajallisten resurssien todellisuudessa ja senkin vuoksi, että NetSuite hyötyy jatkuvasti enemmän Oracle-synergiasta, ”mitä suuret edellä sitä pienet perässä”  
-tyyppisesti. Fusionin huippuedistyksellisiä ominaisuuksia, kun kuitenkin valuu ennen pitkää myös NetSuiten käyttäjäkunnan piiriin, kevyemmin resurssein hyödynnettäväksi.  

Kummallakin ERP-alustalla on omat tekniset ja toiminnalliset vahvuutensa, sekä lähtökohtaiset yrityskokoon perustuvat kohderyhmänsä. Koko ei kuitenkaan ole digitalisaation aikana samanlainen tekijä, kuin puhtaasti fyysisen todellisuuden aikana. Jos mahdollista, unelmat ja ambitio ratkaisevat entistä enemmän. 

Molempiin alustoihin on saatavilla käyttöönottoa nopeuttavat käyttöönotto-templatet. Kumpaakin voidaan myös laajentaa moduuli kerrallaan, ja lähestyä jatkuvasti kehittyvänä alustana. Tavoiteltua lopputulemaa on hyvä haarukoida alustojen kohdalla roadmap-vinkkelistä, esim. kolmen tai viiden vuoden tähtäimellä. Kummallakin alustalla voidaan hallita ja kattaa perinteistä ERP-järjestelmää enemmän liiketoiminnan dataa, joka mahdollistaa prosessimielessä hyvinkin mielekkäitä tulevaisuudenkuvia. – Fusionilla voidaan korvata lähtökohtaisesti vieläkin suurempi määrä ohjelmistoja kuin NetSuitella, ajaa entistä pidempiä liiketoimintaprosesseja yhdellä alustalla ja pyörittää todella suuriakin määriä transaktioita. Nämä ovat toisaalta perusedellytys tai ainakin merkittävä kiihdyttäjä, joka mahdollistaa todellisen AI-perustaisen älykkään automaation ja analytiikan hyödyntämisen organisaatiossa.  

Pohdintaa

ERP-järjestelmät sijoittuvat perinteisen luokituksen mukaan kolmelle ERP-tasolle (tier) koon, monimutkaisuuden, skaalautumisen ja kansainvälisyyden suhteessa. Tasojen välillä on eroa myös toimintakulttuureissa. – Fusion edustaa ykköstason ratkaisua ja NetSuite kakkostasoa, mutta asia ei ole niin yksinkertainen, sillä NetSuite sisältää joitakin ykköstason piirteitä, samalla kun Fusionia tarjotaan suurten lisäksi myös keskisuurille yrityksille, jotka ovat tyypillisesti edustaneet kakkostason ERP-järjestelmien markkinaa. 

Koska ykköstason ERP-järjestelmät ovat perinteisesti suurille kansainvälisille yrityksille, Fusionin ekosysteemissä on vahvasti läsnä suuret kansainväliset konsulttitalot ja vahvimmat osaajat toimittajaorganisaatioissa kautta linjan. Ykköstason edellyttämä kokemus ja osaaminen, resurssit ja menetelmät ovat luonnollisesti huippuluokkaa. Tämä näkyy myös siinä, miten haastavammat ja kansainvälisemmät toimintaympäristöt ovat muokanneet ykköstason ERP-kulttuuria; asiantuntijuudet ovat kertaluokkaa syvempiä ja tehtävänkuvat rajatumpia. Kakkostasolla tekeminen on perinteisesti vähemmän tarkasti organisoitua ja henkilöt sekä asiakasyrityksissä että ERP-toimittajien puolella tekevät montaa roolia. Tämä jako on kuitenkin muutoksessa.  
 
Molemmat Oraclen ERP-järjestelmät ovat ennen kaikkea ketteriä liiketoiminta-alustoja, joissa toteutuu itsepalvelun periaate monella tasolla. Yhtäältä käyttäjät voivat tehdä järjestelmän mukauttamista ilman konsultteja, kun taas konsultit voivat toteuttaa vaativampia mukautuksia ilman teknisten henkilöiden apua. Kummankin järjestelmän käyttöönotoissa tarvitaan jämäkkyyttä ja praktiikkaa, jota löytyy luonnollisesti enemmän ykköstason yrityksistä. 

Kumpi järjestelmä sopii yritykselleni paremmin?

Fusion soveltuu kaikenlaisille yrityksille toimialasta riippumatta, jos toki pienet ja pienemmät keskisuuretkaan yritykset harvemmin tarvitsevat niin paljon mahdollisuuksia kuin mitä Fusion tarjoaa. NetSuite soveltuu toisaalta rajatummalle, mutta kuitenkin taas määrällisesti suuremmalle joukolle yrityksiä. – Karkeasti voidaan todeta, että NetSuite on edullisempi lisenssiltään pieneen ja keskisuureen yrityskokoluokkaan, mutta Fusion alkaa olla edukkaampi paikoin jo keskisuurten yritysten kokoluokassa. Tämä selittyy Fusionin laajemmalla toiminnallisuudella, jolloin asiakkaan on mahdollista pärjätä kokonaisarkkitehtuurissaan vähemmillä sovelluksilla, ilman kolmannen osapuolen lisäosia. TCO (Total Cost of Ownership) vaihtelee järjestelmien välillä, samoin kuin niiden laajuuskin, joten vertaileva laskenta tulisikin tehdä pelkkien lisenssikustannusten sijaan kattavasti, arkkitehtuuri ja roadmap keskiössä. 

Kummallakin ERP-alustalla on omat tekniset ja toiminnalliset vahvuutensa sekä lähtökohtaiset yrityskokoon perustuvat kohderyhmänsä. Koko ei kuitenkaan ole nykyisen digitalisaation aikana ratkaiseva tekijä. Jos mahdollista, unelmat ja ambitio ratkaisevat entistä enemmän. Sikäli, kun pienemmän yrityksen haaveena on toistuvien tehtävien automatisointi ja jatkuva ketterä toimintojen kehittäminen ERP-alustalla, on NetSuite useimmiten mitä mainioin valinta. Keskisuuren yrityksen kannattaa harkita Fusionia silloin, kun käytössä on halun lisäksi myös valmiudet ja resurssit älykkään automaation suomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Fusion on myös oiva valinta, kun edessä on kasvu selvästi suureksi yritykseksi, ei niinkään liikevaihdon kannalta, kuin laskentatehojen ja tapahtumamäärien kannalta mitattuna.  

Suomessakin on yleistynyt se, että asiakas harkitsee Oraclen kahden ERP-alustan välillä. Mikä soveltuu kenellekin parhaiten, alkaa selvitä juttelemalla Oraclen allianssipartnerin kanssa, jolla on ymmärrystä molemmista tuotteista. Allianssipartneri tuntee myös mahdollisuudet päivittää alustasta toiseen ja mahdollisuudet hyödyntää Oraclen tarjoamia ristiin sekä ERP-alustojen yksittäisten moduulien että myös muun Oraclen pilvitarjoaman kanssa.  

Uutisia Attidolta

Solver X – Matka asiakkaan mielen maisemiin

Poistuminen kotitoimistolta herättää monenlaisia tuntemuksia, alkaen pukeutumiseen liittyvistä kysymyksistä. Oikein housutkinko pitää laittaa, ja lievästi napakalta tuntuva paita, ajalta ennen […]

Lue lisää


Asiakkaitamme

Kumppanimme