Oracle NetSuite

Skaalautuva ja kustannustehokas ERP- ratkaisu

Kansainvälisille kasvuyrityksille Oracle NetSuite tarjoaa erittäin hyvin tarpeiden mukaan skaalautuvan ja kustannustehokkaan liiketoiminta-alustan.

NetSuite on modulaarinen, konfiguroitava pilvipalvelu, joten toimintoja voi ottaa käyttöön vaiheittain ja tarpeen mukaan. ERP:n ydinjärjestelmän lisäksi Net-Suite-tuoteperheeseen kuuluvat erilliset tuotteet muun muassa sähköiseen kaupankäyntiin ja projektiliiketoiminnan hallintaan.

NetSuite mahdollistaa myös erittäin joustavan ja nykyaikaisen Two-tier ratkaisun rakentamisen, jossa konsernitasoisen järeämmän ERP:n rinnalle otetaan käyttöön kevyempi, pilvipohjainen ratkaisu. Näin esim. kaikkien tytäryhtiöiden toiminta voidaan keskittää yhden jaetun datamallin alle.

Katso lyhyt NetSuite demo:

Kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet

Oracle NetSuite on vakaa ja kattava toiminnanohjausjärjestelmä, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnalliset osa-alueet tai tarvittavan osan niistä. Ylätasolla NetSuiten toiminnot jakaantuvat näin:

  • Taloushallinto ja kirjanpito. Maksujen hallinta, verot, kiinteän omaisuuden ja käteisen hallinta, GRC-toiminnot (Governance, Risk Management& Compliance) ja niin edelleen.
  • Taloussuunnittelu ja budjetointi. Monipuolisten raportointi- ja analyysityökalujen lisäksi mahdollisuus myös ennustavaan suunnitteluun toteutuneen datan ja tilastollisten mallien avulla.
  • Tilausten hallinta. Kattaa koko ketjun hinnoittelusta toimitusten hallinnan kautta jälkimarkkinapalveluihin (esim. palautusten hallinta).
  • Tuotannon hallinta. Muun muassa tuotetiedon hallinta, tuotannon suunnittelu ja aikataulutus, työmääräysten hallinta, laadunvarmistus, reaaliaikainen tuotantolaitosten seuranta.
  • Toimitusketjun hallinta. Koko toimitusketjun hallitseva ”lennonjohtotorni”: suunnittelu kysyntäanalyysin ja myyntiennusteiden perusteella, hankintojen ja kuljetusten hallinta, automaattinen ongelmatilanteiden hallinta ja niin edelleen.
  • Varastojen ja inventaarion hallinta. Reaaliaikainen sisääntulevien ja uloslähtevien lähetysten seuranta, inventaarion seuranta ja optimointi ja niin edelleen.
  • Hankintojen hallinta. Toimittajien, sopimusten, tilausten ja maksujen hallinta ja niin edelleen.

NetSuitesta on tarjolla myös valmiiksi eri toimialojen tarpeisiin konfiguroituja paketteja mm. rahoitusalalle, vähittäiskauppaan, palveluliiketoimintaan, mainosalalle, ohjelmistoalalle, tukkukauppaan, valmistavaan teollisuuteen sekä voittoa tavoittelemattomille järjestöille.

netsuite PILVI-ERP TARJOAA MUUN MUASSA SEURAAVAT EDUT:

Nopea ottaa käyttöön

NetSuite pilvi-ERP tarvitsee vähän jos lainkaan varsinaista asennustyötä, koska se toimii verkkopalveluna. Siinä missä perinteistä toiminnanohjausjärjestelmää mukautetaan räätälöintiprojekteilla, pilvijärjestelmässä riittää usein tarvittavien asetusten konfigurointi. Perinteiseen malliin verrattuna pilvi-ERP:n käyttöönotto onkin radikaalisti nopeampaa.

Parhaat käytännöt paketoituna

Pilvipalvelut edustavat ”one size fits all” -ajattelua. Palvelu tarjoaa useimpiin liiketoiminnan prosesseihin valmiit mallit, joita voi toki konfiguroida, mutta joita ei kannata rakentaa omannäköisiksi. Useimmat liiketoiminnan perustoimet ovat samanlaisia kaikkialla, ja kannattaa harkita tarkasti, onko todella järkeviä syitä tehdä asia jollakin omintakeisella tavalla.

Integroitavuus

NetSuite pilvi-ERP:n suunnitteluideologiaan kuuluu myös modulaarisuus ja laajennettavuus. Hyvin määriteltyjen rajapintojen avulla perinteisesti kammoksutut integraatioprojektit muuttuvat helpommiksi.

Laajentuu ja muuttuu tulevaisuuden tarpeiden mukana

Teollinen internet, analytiikka ja big data, tekoäly ja koneoppiminen, kokonaan uusi markkina-aluevaltaus, muutokset lainsäädännössä… NetSuite pilvi-ERP mukautuu tarpeisiin, jotka eivät vielä tänään ole edes selvillä. Hyvä pilvipalvelu luo ympärilleen ekosysteemin, joka tarjoaa lisäsovelluksia mitä erilaisimpiin tarkoituksiin.

Tukena globaalin IT-yhtiön leveät hartiat

Jos yritys ei satu toimimaan IT-
alalla, tietojärjestelmät eivät todennäköisesti ole sen ydinosaamista. Pilvipalvelu tarjoaa vakaan, maailman parhaiden osaajien ylläpitämän teknologia-alustan. Hyvänä esimerkkinä käy tietoturva: onko data todennäköisesti paremmassa turvassa omassa vai alan globaalin suuryrityksen
konesalissa?

Helppo käyttää

Loppukäyttäjän hyvinvointi ei perinteisesti ole ollut kovin korkealla yritystietojärjestelmien tärkeysjärjestyksessä, mutta helppokäyttöisyyde merkitykseen on herätty jo työntekijöiden tuottavuudenkin näkökulmasta. Havaittujen käytettävyysongelmien korjaaminen on pilvijärjestelmässä nopeampaa ja helpompaa kuin perinteisissä on-site -ohjelmistoissa.

Milloin ERP kannattaa uusia?

Pitkään palvelleen ERP-järjestelmän suurin riski on se, että sinänsä luotettavasti toimiva järjestelmä rajoittaa toimintaa strategisesti ja estää yritystä tarttumasta uusiin mahdollisuuksiin.

Teknologiaa ei tietenkään pidä uusia uusimisen ilosta, mutta seuraavat viisi merkkiä voivat vihjata toiminnan­ohjausjärjestelmän uusimisen tarpeesta:

Dataa kertyy yhä enemmän.

Hyvänä mittatikkuna toimii gigatavua kuukaudessa: tuottaako yrityksen toiminta merkittävästi enemmän dataa kuin silloin, kun nykyiset järjestelmät otettiin käyttöön? Jos yritys on millään tapaa digitalisoinut liiketoimintaansa, todennäköisesti tuottaa. Esimerkiksi verkkoasiakkaita voidaan seurata ja analysoida hyvin hyödyllisillä tavoilla, mutta tämä tuottaa myös suuret määrät raakadataa.

Järjestelmä rajoittaa liiketoiminnan uusia avauksia.

Onko jokin lupaava mahdollisuus tai kehityshanke peruttu tai siirretty myöhemmäksi, koska tietojärjestelmät eivät tue sitä? Jos on, IT ei ole enää edes liiketoiminnan tukitoiminto vaan haittatoiminto

Työntekijöiden tuottavuus polkee paikallaan tai jopa ottaa takapakkia.

Tietojärjestelmät eivät tietenkään välttämättä ole syyllisiä tähän, mutta hyvä ERP tukee työntekijöiden tuottavuutta ja kaiken lisäksi tekee tämän miellyttävästi. Asioiden tekeminen tehokkaasti myös tuntuu mielekkäältä.

Data alkaa pilaantua.

Tietojärjestelmien suunnittelussa yritetään noudattaa Single Source of Truth -ajattelua, eli jokainen datanpalanen tallennetaan täsmälleen kerran (varmuuskopiot ovat tietysti asia erikseen). Näin data on aina ajantasaista ja johdonmukaista kaikkialla järjestelmässä. Liitoksistaan natisevan tietojärjestelmän tunnistaakin usein siitä, että datan käsittelyyn alkaa syntyä epävirallisia purukumi- ja väliaikaisjärjestelyjä. Ja näin data alkaa hiljalleen pilaantua.

Liiketoiminta on muuttunut.

Tämä on tietyllä tapaa itsestäänselvää, mutta yritysten toimintaympäristö muuttuu nykyisin häkellyttävän nopeasti. Tekeekö yritys nykyisin itse asiassa eri asioita kuin silloin, kun nykyinen tietojärjestelmä on otettu käyttöön?

Nykyaikainen toiminnan­ohjausjärjestelmä vastaa näihin ongelmiin, ja toiminnan­ohjausjärjestelmissäkin nykyaikainen tarkoittaa pilvipohjaista. Pilvessä toimiva ERP on nykyisin oikea valinta lähes kaikille organisaatioille. Harvinaisia poikkeuksia tästä säännöstä aiheuttavat lain­säädännölliset tai fyysiset rajoitteet, jotka pakottavat asentamaan järjestelmän omaan konesaliin.

Komponentteja ja lisätoimintoja helposti integroitavissa

Vaikka ERP uusittaisiinkin, yrityksen toimintaympäristö ei tietenkään pysy muuttumattomana tästä ikuisuuteen. Uusien bisnestarpeiden iskiessä korostuu eräs NetSuiten uniikki etu: ekosysteemi. Myös muilla ERP-valmistajilla on yritystä tähän suuntaan, mutta NetSuite on tässä omassa luokassaan.

NetSuiten arkkitehtuuri antaa kolmansille osapuolille mahdollisuuden laajentaa ydinjärjestelmää lisäsovelluksilla. Ja kolmannet osapuolet ovat totisesti tarttuneet mahdollisuuteen: NetSuiten ympärille on kehittynyt kukoistava SuiteApp-ekosysteemi, josta löytyy komponentteja ja lisätoimintoja moneen lähtöön.

SuiteApp-sovelluskaupassa on monipuolinen ja jatkuvasti kasvava sovellusvalikoima, josta voi etsiä sovelluksia joko toimialan tai käyttötarkoituksen (esim. analytiikka, kenttätyön hallinta, laskujen hyväksyntä) mukaan. SuiteApp tarjoaa ratkaisuja monenlaisiin tarpeisiin: esimerkkinä mainittakoon logistiikkamoduulin laajentaminen sovelluksella, joka piirtää kuorma-autoille automaattisesti optimaaliset pakkauskuvat.

SuiteApp-sovelluskauppa pyrkii toistamaan b2b-maailmassa samanlaisen vallankumouksen, jonka Applen AppStore aiheutti mobiilimaailmassa. Kun sovellusten hankkiminen on käyttäjille helppoa ja sovelluskehittäjille kannattavaa, alkuperäinen perustuote voi taipua vaikka mihin. ERP-sovelluksen asentaminen ei ole aivan yhtä mutkatonta kuin kännykkäsovelluksen, mutta parhaassa tapauksessa ei paljon jälkeenkään jää.

Helpot integraatiot

Sovelluskaupan ohella NetSuiten ekosysteemi näyttää voimansa integroinneissa.

Usein ERP pitää integroida muihin, jo käytössä oleviin tietojärjestelmiin, esimerkiksi yrityksen verkkokauppaan. Integraatioprojektit ovat perinteisesti kammoksuttuja: hidasta, työlästä, kallista, epävarmaa.

NetSuiten hyvin määritellyt SuiteTalk-rajapinnat helpottavat integrointia omiin on-site -järjestelmiin tai muihin pilvipalveluihin. Tarjolla on myös kolmansien osapuolten integraatioalustoja, esimerkiksi Celigo ja Dell Boomi.

ERP-projekti on muutos­johtamisen projekti

Vaikka pilvipohjaisuus nopeuttaa ERP-käyttöönottoprojektia perinteisiin on-site -asennuksiin verrattuna, on kyseessä aina mittava ponnistus. Jotta toiminnanohjausjärjestelmästä tulee yrityksen strateginen työkalu, pitää muistaa, että ERP-projektissa on kyse strategisesta muutosjohtamisesta, ei teknologiasta.

Attido hyödyntää vakiintunutta, käytännössä testattua kuusivaiheista projektimallia, jolla käyttöönotto toteutetaan onnistuneesti ja varmistetaan, että järjestelmästä saadaan kaikki hyöty irti.

Muutoksen johtaminen on punainen lanka, joka läpäisee kaikki vaiheet:

Nykyisen liiketoimintaympäristön kartoitus. Tiimin muodostaminen ja sitouttaminen.

Toimintojen suunnittelu.

Konfigurointi ja testaus.

Henkilöstön koulutus.

Järjestelmä tuotantokäyttöön.

Palvelun operointi. Jatkokehitys.