Puheenvuoro

Work smarter not harder – Kuinka ottaa modernit HR-järjestelmät käyttöön?

Uudet teknologiat, AI, koneoppiminen ja robotiikka muokkaavat työelämää jatkuvasti inhimillisempään suuntaan mahdollistamalla rutiinitehtävien automatisoinnin. Sen sijaan että koneet veisivät ihmisten työpaikat, teknologia näyttäisikin itseasiassa parantavan yksilöiden ja yhteisöjen työssä menestymistä vapauttamalla aikaa ja voimavaroja tärkeimpien tehtävien hoitamiseen.

McKinsey & Co:n ennustuksen mukaan maailmanlaajuisesti jopa 375 miljoonan työntekijän työnkuva tulee muuttumaan merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Tämän lisäksi kaikki työntekijät joutuvat sopeuttamaan omaa työtapaansa vastaamaan teknologisen kehityksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia.

Yritysten HR osastoilta tämän muutoksen onnistunut läpivieminen edellyttää, paitsi vahvaa muutosjohtamisen osaamista, myös toimivia ja moderneja järjestelmiä. Pilvipalvelut ovat tulleet jäädäkseen johtuen niiden kiistattomista eduista verrattuna perinteisiin, on-premise ratkaisuihin. Pilvipohjaiset ratkaisut ovat yleensä hyvin kustannustehokkaita, vaativat hyvin vähän kustomointia ja ovat modulaarisia eli kasvavat yrityksen tarpeiden mukaan. 

Miten pilvipalveluiden käyttöönotto onnistuu?

Siirtymä on-premise maailmasta pilveen on iso eivätkä odotetut hyödyt välttämättä toteudu, ellei uuden ratkaisun tilaaja täysin ymmärrä millaiseen muutokseen on lähtemässä ja mitä tämä edellyttää organisaatiolta itseltään. Riskinä on, että aidon toimintatapojen muutoksen sijaan pyritään räätälöimään valmisratkaisua toimimaan vanhojen prosessien mukaisesti.

Asiantunteva kumppani osaa myös kysyä oikeita kysymyksiä, joiden avulla pystytään mm. kartoittamaan mitkä toimintatavat ovat tulleet tiensä päässä ja vaativat muutosta. Kumppani pystyy myös ehdottamaan parhaita käytäntöjä, jotka on todettu toimiviksi aiemmissa projekteissa, tai vaikkapa toimittajan pilvi-ekosysteemiin kuuluvien muiden asiakkaiden ratkaisuissa. Yhdessä luodun road mapin avulla huolehditaan siitä, että järjestelmäratkaisu tukee yrityksen kasvua ja kehitystä myös tulevaisuudessa.

Ohessa omat vinkkimme onnistuneeseen pilvisiirtymään:

  1. Tarkoitus ei ole keksiä pyörää uudelleen. Pilvipohjaiset ratkaisut pohjautuvat parhaisiin käytäntöihin, jotka on testattu ja hyviksi havaittu. Pilvipohjainen ratkaisu kehittyy myös jatkuvasti ja saat käyttöösi uusia ominaisuuksia ja innovaatioita. Siirtymä ei tapahdu yhdessä yössä vaan vaatii sitoutumista, muutosjohtamista ja selkeää kommunikaatiota. Ota loppukäyttäjät mukaan alusta alkaen prosessin eri vaiheisiin ja luo selkeät tiedotuskäytännöt.
  2. Tunnista projektin eri roolit (asiakas, toimittaja, teknologiakumppani) ja sitouta vastuulliset. Muista huolehtia myös riittävästä resurssoinnista projektin eri vaiheissa sekä siitä, että etenemisen kannalta tarvittavat päätökset saadaan tehtyä ajallaan.
  3. Aina ei ole pakko syödä koko elefanttia kerrallaan, vaan voit pilkkoa sen pienempiin osiin. Henkilöstönhallinnon prosesseja, kuten rekrytointi, kulunhallinta, jne. voidaan ottaa siis yksi kerrallaan käyttöön. Pienemmät kokonaisuudet ovat helpommin hallittavissa ja myös kuluja saadaan paremmin skaalattua.
  4. Tunnista ja määrittele olemassa oleva, siirrettävä data ajoissa; mitä tietoa halutaan siirtää ja mitä ei enää tarvita? Laadi datasiirroille oma strategia.
  5. Tunnista koko järjestelmäkartta, myös pilvistrategia, ja ota IT mukaan. Vaikka modernit pilvipalvelut ovat ennen kaikkea liiketoiminnan sovelluksia, on IT:n rooli edelleen tärkeä mm. integraatioiden osalta. Sitouta myös kolmannet osapuolet, kuten muut järjestelmätoimittajat ajoissa projektiin, jotta integraatioissa ei törmätä ongelmiin kesken projektin.
  6. Huolehdi että testaamista varten on käytettävissä oikeanlainen työkalu ja riittävät resurssit. Muista että testaaminen on samalla myös mahdollisuus henkilöstön kouluttamiselle ja helpottaa näin lopullista käyttöönottoa. Testausautomaatio vähentää toistettavaa työtä ketterässä, iteratiivisessa kehitysprojektissa.

Miten etenee pilvijärjestelmän käyttöönotto?

Attidon pilviopassarjan 1. osassa kävimme läpi, miten pilvisiirtymään kannattaa valmistautua.

Opassarjan 2. osassa tutustumme itse projektiin: miten käyttöönotto tapahtuu, keitä siihen tarvitaan ja kauanko aikaa siihen menee


Asiakkaitamme

Kumppanimme