Puheenvuoro

Ratkaisuarkkitehti auttaa rakentamaan modernia HR:ää – Lue Katrin uratarina

Ratkaisuarkkitehtina työskentelevä Katri tuli Attidolle vuoden 2020 elokuussa. Itseasiassa Katri on ns. paluumuuttaja (työskennellyt Attidolla vuosina 2013-14). Kun mahdollisuus palata takaisin avautui, oli siitä vaikea kieltäytyä – olihan yritys jo ennestään tuttu ja hyväksi havaittu.

Katrin erityisosaamisalue on HCM (Human Capital Management) eli HR-prosessit. HR teemojen parissa hän on työskennellyt kohta neljännesvuosisadan, ja tätä kautta on kasvanut myös kiinnostus HR-järjestelmiin sekä datan hyödyntämiseen. Matkan varrella Katri on työskennellyt myös sovelluspuolella vastaten niin tuotekehityksestä kuin käyttöönotoistakin, välillä myös myynnin tukena toimien.

Kirjava tausta on ollut monella tapaa hyödyksi. Katri kokee ymmärtävänsä asiakasta liiketoiminnan näkökulmasta. Toisaalta hän ymmärtää myös sovellustoimittajia ja sovellusratkaisujen logiikkaa, koska on itse ollut kehittämässä järjestelmiä.

Katri kokee, että hänen tehtävänsä ratkaisuarkkitehtinä on ymmärtää asiakkaan (liiketoiminta)tarpeita ja muuntaa ne toimiviksi ratkaisuiksi sovellusten ja järjestelmäarkkitehtuurin näkökulmasta. Hän toimii myös ”siltana” teknisten asiantuntijoiden ja asiakkaan välillä tulkaten asioita sellaiseen muotoon, että molemmilla osapuolilla on yhteinen näkemys ja ymmärrys joskus vaikeiltakin tuntuvista teknisistä osa-alueista. Uusimpana asiana työpöydälle ovat nousseet chatbotit HR:n työkaluina ja arjen helpottajina.

Parasta on, että ratkaisuarkkitehdin rooli ei rajoita tekemään vain tiettyjä, kapean perspektiivin töitä, vaan hyödyntää voi koko kokemus- ja osaamispalettia

Rooliin kuuluu olennaisena osana jatkuva yhteistyö sekä organisaation sisällä että suhteessa asiakkaisiin. Tämä pitää sisällään mm.: asiakkaita parhaiten palvelevien ratkaisujen suunnittelua yhdessä myynnin kanssa, HR-ratkaisuihin liittyvän tarinan rakentamista yhdessä markkinoinnin kanssa, osallistumista käyttöönottoprojekteihin konsultointitiimin jäsenenä, nykyisten asiakkaiden tukena toimimista ja yhdessä heidän kanssaan seuraavien askeleiden suunnittelua.

Attidolla luotetaan siihen, että jokainen antaa parhaan mahdollisen panoksensa, ja siinä oppimisella on avainrooli. Ammatilliseen itsensä kehittämiseen kannustetaan, eikä se rajoitu pelkästään koulutuksissa istumiseen. Kollegat jakavat tietoa keskenään ahkerasti ja apua ja tukea on aina tarjolla. Myös omaan aktiivisuuteen rohkaistaan ja kannustetaan, koska usein asiantuntijaorganisaatiossa itse asiantuntijoilla on paras ymmärrys omasta osaamisestaan ja mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää.

Attidolla periaate ”kaikki tieto on kaikkien saatavilla” toteutuu aidosti, ja osaltaan vahvistaa jatkuvan oppimisen ja parantamisen kulttuuria

Vapaa-ajallaan Katri harrastaa ulkoilua sesongin mukaan: syksyisin sienestetään ja marjastetaan, talvisin hiihdetään, keväisin ja kesäisin käydään juoksulenkeillä, sauvakävellään ja melotaan punaisella kajakilla. Sesongista riippumatta Katri pitää myös lukemisesta ja käsitöistä – ja rakastaa puutarhanhoitoa!

Erityistaidokseen Katri kertoo kolmiulotteisen ajattelun. Tästä on hyötyä paitsi sovelluskehityksessä ja prosessien mallintamisessa – myös ompeluharrastuksessa!

Miltä näyttää tulevaisuuden henkilöstöjohtaminen?


Asiakkaitamme

Kumppanimme