Puheenvuoro

Konservatiivinen kuljetusala heräilee sähköisyyden etuihin

Nykyaikaisissa toiminnanohjausjärjestelmissä on kymmenittäin erilaisia moduuleita yrityksen eri toiminnoille. Eräs melko vähälle huomiolle jäänyt on kuljetustenhallinta (Transportation Management ).

Kuljetustenhallinta on osa toimitusketjun hallintaa (Supply Chain Management). Sen tehtävänä on nimensä mukaisesti huolehtia, että tuotteet, komponentit, ja raaka-aineet liikkuvat oikeaan paikkaan oikeaan aikaan ja että tämä kaikki tapahtuu mahdollisimman tehokkaasti.

Toimialana logistiikka on digitalisoinnin jälkijunassa. Tämä ei johdu yleisestä takapajuisuudesta ja periaatteellisesta kehityksen vastustamisesta, vaan pikemminkin toimialan rakenteesta. Yritykset ovat tyypillisesti alueellisia ja pienehköjä toimijoita, joten suuriin järjestelmäinvestointeihin ei välttämättä ole muskeleita. Digitaalisuuteen ollaan kuitenkin heräilemässä.

Kuljetustenhallintajärjestelmillä on oikeastaan kaksi eri kohderyhmää: toisaalta lähettäjät, toisaalta kuljetuspalvelua tarjoavat logistiikkayritykset. Lähettäjät haluavat minimoida kustannuksia ja parantaa asiakaspalvelua. Logistiikkayrityksille kuljetukset ovat ydintoimintaa, joten ne haluavat optimoida kaluston käyttöä ja parantaa asiakaspalvelua ja tarjota toimittaa lähetykset sovitun aikataulun mukaisesti.

Näkökulmaerosta huolimatta kuljetustenhallinnan perustarpeet ovat hyvin samanlaiset kummallekin kohderyhmälle, ja siksi kummatkin voivat käyttää  samoja TMS-järjestelmiä.

Hyötyjä kolmelta suunnalta

Mitä hyötyä kuljetustenhallinnasta sitten tarkalleen ottaen on? Hyödyt voi jakaa kolmeen ryhmään: välittömiin tehokkuusparannuksiin, välillisiin tehokkuusparannuksiin ja uudenlaisiin strategisiin mahdollisuuksiin.

Blogisarjan seuraavassa osassa pureudutaan tarkemmin siihen, millaisia ominaisuuksia hyvällä kuljetustenhallintajärjestelmällä on

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä, keskustelemme mielellämme lisää siitä millainen kokonaisuus tukisi parhaiten liiketoimintaanne.


Asiakkaitamme

Kumppanimme