Puheenvuoro

Analytiikka maailmankartalle!

Paikkatieto on informaation ulottuvuus siinä missä aika, myyjä, tuote ja asiakaskin. Liiketoiminnan raportteja on jo pitkään tarkasteltu alueiden mukaan ja ryhmittelyä tehty esimerkiksi postinumeroalueiden kautta. Paikkatieto on ollut mukana datassa yhtenä näkökulmana muiden joukossa jo hyvän aikaa.

Tiedon tehokkaaseen ja intuitiiviseen hyödyntämiseen tarvitaan erilaisia visualisoinnin ratkaisuja riippuen informaation tarkastelun näkökulmasta. Koska paikkatieto mielletään helpoimmin kartalle, pystyy käyttäjä havaitsemaan tätä kautta muuten vaikeasti omaksuttavia yhteyksiä datassaan. Ainakin itse ymmärrän helpommin Sotkian ja Alpilan olevan alueita Akaalla ja vieläpä lähellä toisiaan, kun näen ne palloina kartalla. Näin näen vaivatta esimerkiksi sen, onko ennustettu uusmyynti keskittynyt maantieteellisesti vai hajautunut laajalle alueelle ja pystyn hyödyntämään tätä tietoa myyjien toiminnan suunnittelussa.

Kartalla esitettynä datasta löydetään muutoin helposti piiloon jääviä ilmiöitä. Lisäksi paikkatieto on mielenkiintoinen osa datan tarinaa, sillä sitä voidaan rikastaa hyvinkin erilaisilla avoimen datan sisällöillä aina säätiedoista asukaslukuihin ja kotitalouksien tulotasoihin.

Oheisessa esimerkissä verrataan eri postinumeroalueilla asuvien tulotasoja. Vertailujoukon pienimmät tulot löytyvät Otaniemestä ja suurimmat postinumeroalueelta Kuusisaari-Lehtisaari. Perinteinen taulukko ei paljasta, että kyseiset alueet sijaitsevat maantieteellisesti vierekkäin. Karttavisualisoinnilla tämä on helppo havaita.

keskitulot
Esimerkki: Asukkaiden käytössä olevat rahatulot 2012. Lähde: Tilastokeskus

Paikkatietoja hyödyntävä analytiikka liiketoiminnalle käyttämätön mahdollisuus
Kun raportoinnin ja analytiikan ”perusasiat” ovat kunnossa, kääntyvät katseet suuremman lisäarvon irti saamiseen datasta. On melko helppo löytää nopeasti ideoita parantaa ymmärrystä omasta liiketoiminnasta karttavisualisointien kautta. Perinteinen raportointijärjestelmä ei välttämättä tarjoa tähän kovinkaan joustavaa toteutusmallia, jolloin käytössä oleva tekniikka asettaa haasteet informaation tehokkaalle hyödyntämiselle.

Paikkatiedon hyödyntäminen tiedon visualisoinnissa ja analysoinnissa vaatii tarkoituksenmukaiset työkalut. Koska Business Intelligence -järjestelmiä hyödynnetään yhä enemmän päätöksenteossa ja tiedolla johtaminen on kokonaisvaltaisemmin osana eri liiketoimintojen toiminnanohjausta, tulisi kyseisten järjestelmien tarjota keskitetysti mahdollisimman monimuotoiset tiedolla johtamisen mahdollisuudet.

Yhden pysähdyksen taktiikka

Tammikuun alussa QlikTech julkisti ostaneensa ruotsalaisen Idevion, joka on tarjonnut karttaratkaisujaan QlikView- ja Qlik Sense -tuotteiden lisäosana. Attido on on toiminut viime vuodet Idevion ainoana jälleenmyynti- ja ratkaisukehityspartnerina Suomessa, joten otimme luonnollisesti uutisen yhdistymisestä innolla vastaan. Tiedolla johtamisen palvelumme hyödyntävät vahvasti Qlik-teknologioita. Jatkossa kaksi tärkeää yhteistyökumppania ja teknologiaa toimivat ns. samasta luukusta.

Asiakkaillemme karttaominaisuuksien hyödyntäminen tiedolla johtamisen ratkaisuissa onkin jatkossa entistä helpompaa ja kustannustehokkaampaa. Erityisen tärkeää on, että raportointi- ja analytiikkajärjestelmä vastaa liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin taas astetta tehokkaammin.

Ota yhteyttä, jos haluat tarkastella miten raportointi- ja analytiikkajärjestelmäsi vastaa liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin sinun yrityksessäsi.

Lue Qlikin lehdistötiedote Idevio -kaupasta täältä.


Asiakkaitamme

Kumppanimme