Puheenvuoro

Oracle Sovereign Cloud – yrityksen kriittinen data hallinnassa

Yritykset ja julkiset toimijat siirtävät jatkuvasti toimintojaan enemmän pilveen. Samaan aikaan muun muassa EU on kiristänyt tietojen käsittelyn ja hallinnan lainsäädäntöä ja vaatimuksia. Tietojen kerääminen, käsitteleminen, säilyttäminen ja suojaaminen ovat jatkuvasti tiukemman valvonnan alla. Yrityksillä ja organisaatioilla on monenlaista tietoa, joista osa vaatii korkean turvallisuustason. Kriittistä ja herkkää tietoa voivat olla esimerkiksi henkilötiedot sekä turvallisuus- ja muut arkaluonteiset tiedot. Miten varmistetaan, että yrityksen kriittinen data on hallinnassa?

Monet yritykset ja julkiset organisaatiot pohtivat pilvisiirtymässä erityisesti tietojen sijaintia ja tietojen joutumista mahdollisesti vääriin käsiin. Tietoturva on täysin relevantti kysymys nykypäivänä, ja yrityksissä halutaankin pystyä hallitsemaan omaa kriittistä tietoa. Yritykset haluavat määrätä itse, missä data sijaitsee, kuinka nopeasti dataa siirretään ja miten datan turvallisuudesta pidetään huolta. Vaikka Oraclen pilvipalvelut ovat valmiiksikin hyvin turvallisia, monille yrityksille maantieteellinen riippumattomuus eli suvereniteetti sekä paikallisuus ovat kriittisiä tarpeita pilveen siirryttäessä.

Datan hallinta siellä, missä halutaan

Oraclen pilviympäristö, OCI (Oracle Cloud Infrastructure), vastaa nykytarpeisiin monipuolisilla räätälöintimalleilla, jotta yritysten datan hallinnan tarpeet voidaan täyttää. Oracle Sovereign Cloud mahdollistaa kustannustehokkaasti datan hallinnan siellä, missä asiakas haluaa, ilman halutuista pilvipalveluista luopumista. Sovereign Cloud tarjoaa nimittäin täysin samat palvelut kuin muutkin Oraclen pilviympäristöt.

Attido - Oracle Sovereign Cloud mahdollistaa datan hallinnan paikallisesti
Kuva: iStockphoto


OCI:ssakin asiakas voi valita muun muassa palveluidensa maantieteellisen sijainnin, mutta Oracle Sovereign Cloud antaa asiakkaille entistä enemmän itsemääräämisoikeutta. Asiakkaat hallitsevat muun muassa pilven käyttöönoton sijaintia ja tietoliikenneyhteyksiä sekä käytettävyyttä, toimintaa ja tukea. Asiakkaat voivat samalla hyödyntää Oraclen pilven kokonaisuudessaan ja kuitenkin saada juuri sellaisen tason kuin haluavat niin turvallisuuden, itsemääräämisoikeuden kuin vaatimustenkin osalta.

Suvereeni pilvi tarjoaa asiakkaille täyden mahdollisuuden hallita omaa pilviympäristöään. Asiakas voi valita sijainnin, jossa kriittistä dataa hallitaan sekä rajoittaa tietoihin pääsyn vain määrättyihin tiimeihin. Asiakas voi haluta tiedon käsittelyä ja säilytystä vain esimerkiksi EU:n sisällä ja vain paikallisella henkilöstöllä, joka on turvallisuusselvitetty, ja jolle on määritetty tietyt kansalaisuus- tai asuinpaikkavaatimukset. Näin asiakas voi suunnitella oman pilviympäristönsä käsittelyn haluamakseen ja varmistaa kriittisten tietojen ja sovellusten täyden hallinnan.

Sovereign Cloudissa pilviympäristö voidaan tuottaa hyvin tietoturvallisesti, asiakkaan turvallisuusstandardit täyttäen. Pilviympäristöön voidaan toteuttaa muun muassa oma, erillinen verkkoyhteys, jossa yhteys julkiseen internetiin toteutetaan mahdollisimman eristetysti omilla itsenäisillä pilvialueillaan. Tässä voi olla apuna ONSR (Oracle National Security Regions) eli erittäin turvalliset datakeskukset, jotka ovat eristettyjä julkisesta verkosta ns. ”ilmataskujen” avulla. ONSR on kehitetty alun perin Yhdysvaltain puolustusministeriölle, ja onkin tästä syystä mainio ratkaisu esimerkiksi viranomaistahoille, valtiolle tai muille kriittisille toimijoille.

Attido: yrityksen kriittinen data on hallussa
Kuva: iStockphoto

Oracle Sovereign Cloud EU:n alueelle vuonna 2023

Oraclen mukaan Sovereign Cloud on tulossa Euroopan unionin alueelle ensi vuonna. EU:n alueen yritykset ja julkisen sektorin organisaatiot saavat kriittisen datan ja sovellukset siirrettyä EU:n alueelle ja EU:n asukkaiden vastuulle sekä toiminnan että asiakastuen osalta. Näin yritykset voivat entistä paremmin noudattaa EU:n säädöksiä ja lakeja. Uusissa suvereeneissä pilviympäristöissä asiakas pystyy aiempaa paremmin määräämään omaan dataansa liittyvästä toiminnasta, ja ympäristöt ottavat huomioon tietoon liittyvät haasteet, kuten säilytyksen, käytön ja tietopyyntöjen käsittelyn.

Aluksi Sovereign Cloud -pilviympäristöt tuodaan Saksaan ja Espanjaan, ja niitä voivat käyttää vain EU:n asukkaat ja oikeushenkilöt. Ympäristöt ovat täysin erillisiä julkisen OCIn ympäristöistä, joita niitäkin löytyy nykyisellään ympäri Euroopan. Suvereeneille ympäristöille on saatavilla yli 100 Oraclen pilvipalvelua, ja palveluiden hinnoittelu säilyy samana kuin julkisen pilven palveluillakin.

Ei ole vaikea ennustaa, että Oracle Sovereign Cloudille tulee syntymään kysyntää Suomessakin. EU:n jatkuvasti kiristyvien tietosuojasäädösten sekä kasvavien maailmanlaajuisten tietosuojariskien luomassa ympäristössä yritykset ja organisaatiot haluavat tehdä kaikkensa, jotta liiketoiminta ei vaarannu. On tärkeää pitää yrityksen kriittinen data omassa hallinnassa. Tiettävästi Oraclen Sovereign Cloudiin ei ole tulossa alkuvaiheessa konesalia Suomeen.

Meillä Attidolla on vankka kokemus turvallisista pilvisiirtymäprojekteista sekä Oraclen ympäristöistä. Oli yritykselläsi sitten tarve konsultointiin, sovellusten modernisointiin, ERP:n käyttöönottoon tai pilvisiirtymään, ole meihin yhteydessä ja katsotaan, miten voisimme auttaa.


Asiakkaitamme

Kumppanimme