Puheenvuoro

Laatu on tapa, ei toimenpide

Suomalaisten välinen kauppa perustuu pitkälti keskinäiseen luottamukseen. Pienessä maassa sana kulkee nopeasti ja maineen menetyksen pelko on todellinen. Siksi on selvää, että kauppaa tehdään avoimesti ja reilusti: huijari ei pitkälle pötki.

Vientimarkkinoilla sen sijaan suomalainen ”kättä päälle” -kauppatapa ei toimi: yrityksen on todistettava ulkomaisille asiakkailleen, että pystyy toimittamaan mitä lupaa. Yritysjohtaja, jolle suomalainen kunnia on tuntematon käsite, saattaa päätyä valitsemaan toimittajista parhaimman sijasta sen, joka kykenee todistamaan toimintansa olevan vakaalla pohjalla.

Laatujärjestelmä on väline, jonka avulla pienetkin toimijat voivat tasavertaisesti kilpailla suurten, entuudestaan tuttujen ja luotettaviksi todettujen yritysten kanssa. Tämän lisäksi laatujärjestelmä, joka voidaan integroida yrityksen johtamisjärjestelmään, on erinomainen johtamisen apuväline.

Kohti uutta laatujärjestelmäversiota

Attido on ollut ISO9001-sertifioitu jo vuodesta 2013. Laatujärjestelmän käyttöönotto ei ole ollut pelkästään liiketaloudellinen peliliike vaan siihen on koko ajan liittynyt pyrkimystä kehittää yrityksen toimintaa määrätietoisesti ja pitkäjännitteisesti. Tämänsyksyisen ISO9001:2015 -sertifiointiprojektin kautta siirrämme fokusta vielä tiukemmin uuden mallin mukaiseen toimintaan: nostamme asiakaskokemusta entistä vahvemmin esille, kehitämme sisäisen toiminnan mittareita ja seurantaa, sekä varmistamme, että toiminta on linjassa asettamiemme tavoitteiden kanssa. Riskienhallinnan rinnalle nousee uusien mahdollisuuksien havaitsemisen malli, joka tukee Attidon kasvusuunnitelmia myönteisellä tavalla.

Jo kevään laatuauditoinneissa toimintaa lähdettiin tarkastelemaan uuden laatujärjestelmäversion näkökulmasta. ISO9001:2008 -version materiaalit päivitettiin ja laatukäsikirjasta luovuttiin kokonaan. Uudet materiaalit löytyvät intranetista sieltä, mistä kuka tahansa niitä lähtisi etsimään: johtamiseen liittyvät kuvaukset omasta paikastaan, prosessien kuvaukset sieltä, missä työtä tehdään, ja asiakkuuksiin liittyvät asiat johdonmukaisesti kunkin asiakkaan sivuilta. Laatujärjestelmän läpikäyntiä varten on muodostettu koostesivuja, jonne on upotettu ja linkitetty kaikki tarpeellinen materiaali. Kaikki alleviivaa sitä, että laatutyötä tehdään kaikkialla organisaatiossa, eikä se ole vain erillisen laaturyhmän tekemistä.

Laatu on osa Attidon DNA:ta

Attidolla laatujohtamiseen liittyvä dokumentaatio on näkyvillä kaikille ja kuka tahansa voi arvioida toiminnan laatua. Poikkeamia kirjataan tarpeen tulleen, ja niihin reagoidaan poikkeaman vakavuudesta riippuen yksikkö-, liiketoiminta- tai johtoryhmätasolla. Poikkeamia käytetään prosessien kehittämisessä ja johtamisen apuvälineenä: useinhan havaitut poikkeamat aiheuttavat muutoksia niin toiminnassa kuin päätöksenteossakin.

Laatujärjestelmän integroiminen johtamisjärjestelmään tuo läpinäkyvyyttä päätöksentekoon ja kirkastaa tavoitteita. Kun työntekijät ymmärtävät paremmin kokonaistavoitteet ja roolinsa niiden saavuttamisessa, jokainen voi keskittyä omaan tekemiseensä. Kokonaisuutta päästään johtamaan ja prosesseja mittaamaan, jolloin tiedämme paitsi miksi epäonnistumme myös miksi onnistumme, mikä on organisaatiolle kullanarvoista tietoa. Kaikki me haluamme toistaa onnistumisia ja käyttää niitä kehittämisen moottorina!

Varsin mekaaninen ISO9001:2008 on ilo vaihtaa liiketoimintaa ja johtamista aidosti tukevaan vuoden 2015 versioon. Vuokaavioiden pakertamisen sijasta voimme keskittyä siihen mikä on olennaista: toiminnan kehittämiseen ja sitä kautta entistä tyytyväisempiin asiakkaisiin.

Lue lisää Attidosta yrityksenä tai ota yhteyttä.


Asiakkaitamme

Kumppanimme