Puheenvuoro

Jatkuvat palvelut tukevat asiakkaan liiketoimintaa ja tuovat lisäarvoa

Meillä Attidolla jatkuvat palvelut varmistavat, että asiakkaan sovellukset ja palvelut toimivat suunnitellusti koko niiden elinkaaren ajan. Jatkuvien palveluiden rooli on asiakkaalle parhaimmillaan liiketoimintaa tukevaa ja lisäarvoa tuottavaa. Sen lisäksi, että pidämme huolta nykytoiminnasta, katsomme myös sopivasti tulevaisuuteen ja kehitämme toimintaa eteenpäin.

Attidon Head of Project and Service Management, Timo Bruun sanoo, että ylläpito ja jatkuva kehittäminen parantavat asiakkaan suorituskykyä sekä valmiutta reagoida muuttuviin tilanteisiin pitämällä huolta infrastruktuurista, ohjelmistoista ja pilvipalveluista koko elinkaaren ajan. Ylläpidon ammattilaiset vapauttavat resursseja ja antavat asiakkaalle enemmän aikaa keskittyä muuhun arvoa tuottavaan ydinliiketoimintaan.

Attidolla jatkuvat palvelut jaetaan ylläpitoon ja päivityksiin, häiriöiden- ja ongelmanratkaisuun, tukeen sekä jatkuvaan kehitykseen ja muutosjohtamiseen.

Jatkuvien palveluiden ylläpito on tyypillisesti esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmien ja niihin liittyvien moduulien ylläpitoa sekä integraatioiden ylläpitoa ja kehitystä. Töitä tehdään asiakkaasta riippuen luontevasti niin pilvi- kuin konesaliympäristössäkin. Autamme ongelmatilanteissa ja tukitarpeissa asiakasta niin suomeksi kuin englanniksikin oman, keskitetyn palvelukeskuksemme kautta. Käytössämme on tukitilanteiden hoitoa helpottava ITSM-työkalu, jota myös asiakkaamme voivat hyödyntää. Se on tiketöintijärjestelmä, jonka kautta mm. palvelupyyntöjä voidaan hoitaa prosessinomaisesti ja hallitusti.

Timo Bruun - Attidon Head of SMO

Timo Bruun, Head of Project and Service Management, Attido

Jatkuvaa kehitystä tehdään yhdessä asiakkaan kanssa

Jatkuvan kehityksen tehtävänä on tukea asiakkaan liiketoimintaa ja toimintojen kehitystä tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kehityksellä ei yleisesti tarkoiteta täysin uusien tuotteiden kehittämistä, vaan ennemminkin uusien toiminnallisuuksien käyttöönottoa ja laajennuksia sekä toiminnan automatisointia, modernisointia ja jatkokehittämistä.

Bruun kertoo, ettei Attidolla ole varsinaisesti omaa tuotekehitystä, mutta matkan varrella on syntynyt innovaatioita, joista on kehitetty kaupallisia sovelluksia tarjottavaksi asiakkaille. Sovellukset ovat syntyneet asiakastarpeista, jonka jälkeen niille on nähty laajempaakin tarvetta.

Ketterät menetelmät ja laatu toiminnan keskiössä

Käytämme jatkuvissa palveluissamme ketteriä menetelmiä sekä erilaisia alalla hyväksi havaittuja malleja ja viitekehyksiä. Tekemisen laadun varmistamiseksi meillä on palveluissamme käytössä ITIL-viitekehys (Information Technology Infrastructure Library). ITIL on kokoelma IT-palveluiden hallinnan ja johtamisen käytäntöjä, eräänlainen prosessikehys, jota on käytetty ja kehitetty jo parinkymmenen vuoden ajan.

– Toimimme ITIL:n periaatteiden mukaan, joka muodostaa toiminnallemme raamit. ITIL:n idea on standardisoida muun muassa IT-palveluiden koko elinkaarta valikoimasta ja suunnittelusta toimitukseen ja ylläpitoon. Se mahdollistaa laadukkaan, tehokkaan ja tasalaatuisen palvelun tarjoamisen asiakkaille, sanoo Bruun.

Kehitämme integraatioita järjestelmällisesti, ketterästi ja tietoa hyödyntäen

Integraatiokehityksessä ja -ylläpidossa toimimme ICC-mallilla (Integration Competence Center), ja meillä on käytössämme ICC-mallilla toimiva, oma palvelukeskus. ICC on vakiintunut tapa toimia maailmalla, jonka avulla hyödynnetään tietoa tiimirajojen yli, löydetään asiakasta parhaiten palveleva ratkaisu ja tuodaan tekemiseen järjestelmällisyyttä. ICC-mallin tiimit toimivat itseohjautuen ja luovat prosesseihin tehokkuutta ja ketteryyttä. ICC-malli on ollut käytössämme jo jonkin aikaa, mutta toimintaa kehitetään jatkuvasti pohjautuen asiakaspalautteeseen ja asiantuntijoiden omaan tuntumaan.
 

Asiakastyön johtamisessa korostuu inhimillisyys

Minkälaista asiakasyhteistyö sitten on parhaimmillaan? Bruunin mukaan on tärkeää, että vaikeistakin asioista pystytään puhumaan avoimesti. Kun katsotaan asiakkaan kanssa yhdessä eteenpäin ja keskustellaan haasteet ja ongelmakohdat läpi, asiat ratkeavat nopeasti ja yhteistyö on sujuvaa. Hyvä yhteistyö on parhaimmillaan molemmille osapuolille antoisaa.

Bruun toteaa, että hyvässä asiakastyössä ja johtamisessa korostuu inhimillisyys.
– Kun yhteinen tekemisen henki on hyvää ja yksilöiden vahvuudet ja tarpeet on huomioitu, tiimi on motivoitunut ja syntyy vapaata ja luovaa ajattelua haasteiden ratkaisuun sekä kehitykseen. Vaikka tehokkuutta yleensä korostetaan yhteistyökumppanin hyvänä ominaisuutena ylitse muiden, uskon hyvän johtamisen vaikuttavan lopulta myös tehokkuuteen positiivisesti, Bruun sanoo.

Tulevaisuudessa yhteisiä tiimejä asiakkaan kanssa

Jatkuvien palveluiden tulevaisuudessa on nähtävissä digitalisoitumisen vahvan kasvun jatkuminen. Tulevaisuuden tarpeissa korostuu myös kyky adaptoitua asiakkaan bisnestarpeisiin.

-Jatkossa haluamme olla yhä enemmän sisällä asiakkaan toiminnassa, tekemässä yhdessä. Parhaimmillaan kehitämme asiakkaan toimintaa yhtenä tiiminä asiakkaan ja mahdollisten kolmansien osapuolien kanssa. Yhteisellä tiimillä on yhteiset tavoitteet ja päämäärät, joka edesauttaa kommunikaatiota ja sujuvuutta. Yhteistyössä työkalut ja käytännöt mietitään yhdessä. Toimintamallit päätetään toki aina asiakaskohtaisesti tarpeen mukaan, mutta selkeästi tällaiselle mallille on kasvavasti kysyntää, kertoo Bruun.

Haluamme olla jatkuvasti enemmän sisällä asiakkaan liiketoiminnan ymmärryksessä ja olemmekin kehittäneet uutta palvelutarjontaa muuttuviin asiakastarpeisiin.

– Jatkuva kehittäminen on meille tärkeää. Haluamme palvella asiakkaitamme aidosti kehittyen ja kuuntelemmekin herkällä korvalla muun muassa saamaamme asiakaspalautetta. Pitkät asiakassuhteet ja tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa on hedelmällistä kummallekin osapuolelle, toteaa Bruun.

Tällä hetkellä tuotamme jatkuvia palveluita lukuisille asiakkaille. Suurimmat hyödyt asiakkaille, ovat jatkuva yhdessä kehittäminen ja asiakkaan kehityksen tukeminen sekä asiakkaan resurssien vapautuminen ydinliiketoimintaan.

Oletko kiinnostunut keskustelemaan lisää jatkuvista palveluistamme? Ole yhteydessä tai jätä yhteydenottopyyntö sivuillamme


Asiakkaitamme

Kumppanimme