Puheenvuoro

Asiantuntija Tero Leppämäki – tunteella onnistumiseen

Tero Leppämäki työskentelee Attidolla ratkaisuarkkitehtina taloushallinnossa ja projektilaskennassa, Oracle Cloud ohjelmiston parissa.

Terolla on kokemusta sekä käyttöönotto-, kehitys- ja ylläpitoprojekteista ja hän tuntee parhaiten henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja projektilaskennan toiminnallisuudet. Tero on työskennellyt viimeiset kolme vuotta Oracle-konsulttina, sitä ennen työskenneltiin Microsoft Dynamicsin parissa seitsemän vuotta. Näitä edeltävät 10 vuotta kerryttivät projektin- ja ohjelmanjohtokokemusta.

Tero on Attidolla melko tuore kasvo, hän aloitti marraskuun alussa vuonna 2020. Siirtyminen tuli Tero itselleenkin pienenä yllätyksenä, sillä työpaikan vaihto ei ollut mielessä. Haastatteluvaiheessa koettiin kuitenkin monien asioiden puoltavan siirtymistä, joten Tero katsoi Attidolle siirtymisen ainoaksi oikeaksi ratkaisuksi. Työ on vastannut kaikin puolin sitä hyvää kuvaa mikä haastatteluvaiheessa saatiin.

Attidolla on hyvä yhteisen tekemisen ja kannustamisen meininki

Työssään käyttöönottoprojekteissa Tero tutustuu asiakkaan liiketoimintatarpeisiin kullakin osa-alueella ja konfiguroi ohjelman tarpeita vastaavaksi. Asiakkaan koulutusta tehdään myös tietyissä projektin vaiheissa. Työssä pyritään aina löytämään luonnollisin, sekä asiakastarvetta että ohjelmiston ominaisuuksia, tukeva ratkaisu.

Ohjelmistopäivityksissä tuetaan asiakasta ja omaa vastuutiimiä ratkaisun muutoskuvauksessa, sekä tiedonsiirrossa eri osapuolten välillä. Myös tietoiskut ja pienimuotoiset koulutukset uusista ominaisuuksista ja käyttötavoista kuuluvat osana työhön. Teron oma toive on kehittyä asiantuntijana talous- ja henkilöstöhallinnon alueilla. Tässä vaiheessa itse työ vielä opettaa ja kouluttaa tehokkaasti, mutta tulevaisuudessa on varmasti mielenkiintoa myös erilaisiin Attidon tarjoamiin koulutusmahdollisuuksiin.

Koska uusia tekijöitä tarvitaan ja ympäristökin on jatkuvassa muutoksessa, koen tiedon jakamisen ja sisäisen koulutuksen yhtenä tavoitteena

Tero pitää arvokkaana sitä, että työssä on sopivasti painetta, se pitää tekemisen aina tehokkaana. Attidolla kollegat kannustavat toisiaan – aina voi myös kysyä neuvoa ja saada myös tukea omalle työlleen. Attidolla tehdään työtä asiakas keskiössä.

Vapaa-ajallaan Tero harrastaa lähinnä kestävyysliikuntaa: kesällä suunnistusta, metsänhoitoa ja pyöräilyä – talvella juoksua, uintia ja hiihtoa. Tämän lisäksi toimitaan myös vapaaehtoisena SPR Ensiapupäivystäjänä. Varusmiespalveluksessa 1987 koettiin myös kutsumus verenluovutukseen ja tällä hetkellä säännöllisessä verenluovutuksessa käydään parin kuukauden välein.

Matkustelusta heräsi aikanaan kiinnostus oppia ranskan kieli ja sitä on opiskeltu nyt muutama vuosi. Ehkä ranskalle on myös jossain vaiheessa käyttöä – Est-ce que vous aimez travailler chez Attido? (~Haluaisitko työskennellä Attidolla?)

Haluaisitko tutustua meihin paremmin?


Asiakkaitamme

Kumppanimme