Puheenvuoro

​Ketterästi hallittu BI takaa hyvät yöunet

Vuonna 1989 Howard Dresner ehdotti ”business intelligence” -termiä kuvaamaan vapaasti käännettynä ”käsitteitä ja metodeja liiketoiminnan kehittämiseen käyttäen faktapohjaisia järjestelmiä”. Termi on siis 28-vuotias ja menossa kovaa vauhtia kohti ruuhkavuosia. Kolmenkympin kriisistä ei onneksi kuitenkaan ole viitteitä. Ollaan ketterämpiä kuin koskaan ja viisastutaan vuosi vuodelta.

Maratoneista sprinteiksi

Kun liiketoimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla on liiketoimintaan liittyvän raportoinnin, analytiikan ja koko päätöksentekoprosessin kehityttävä jatkuvasti, jotta Dresnerin kuvaamat organisaation tiedolla johtamisen käsitteet ja metodit pysyvät ajan tasalla. BI -ratkaisut elävät ja kehittyvät ennennäkemätöntä vauhtia niin lisääntyvien ja monipuolistuvien tietolähteiden, kuin liiketoiminnan tarpeidenkin näkökulmasta. Näin ollen monet perinteiset kehitystavat on pakko jättää historiaan.

Hankkeiden on oltava lyhyitä ja tehokkaita ja niistä saatava lisäarvo todistettava nopeasti. Yhä useampi yritys lähestyykin kehityshankkeitaan pilotointinäkökulmalla ja epäonnistuakin saa, kunhan sen tekee nopeasti. Joku voisi sanoa, että ollaan opittu ostamaan vähän viisaammin.

Jatkuvassa BI -kehityksessä ketteryyden ja hallittavuuden välillä on löydettävä jonkinlainen tasapaino. Tämä on tänä päivänä toimittajan näkökulmasta jo tuttua taiteilua asiakkaan liiketoiminnan ketterässä palvelemisessa unohtamatta IT:tä ja muita sidosryhmiä.

Tässä arjessa aina sattuu ja tapahtuu – joskus saattaa asiantuntija taiteilla trapetsilla liian kauan ja kompastua omaan ketteryyteensä. Joitakin vuosia sitten saattoi olla ihan ok tehdä pientä muutosta tuotannon myyntirapsalle jos asiakas iltakahdeksalta näin pyysi. Seuraavana päivänä fiksattiin ja hiottiin jos palautetta tuli. Olithan ainoa henkilö, joka myyntiraporttia pääsääntöisesti kehitti.

Tänä päivänä voi olla parempi noudattaa sprinttiä ja odottaa seuraavaan julkaisuun. BI -ympäristössä kun on yleisesti ottaen enemmän kehittäjiä, käyttäjiä, dataa ja muita liikkuvia osia kuin viisi vuotta sitten.

BI on pop

Tiedolla johtamisen merkitys yrityksissä kasvaa tutkimusten mukaan koko ajan. BI -järjestelmät ovat yhä enemmän businesskriittisiä ja näin ollen vaatimukset niiden saatavuudelle, skaalautuvuudelle ja informaation luotettavuudelle kasvavat jatkuvasti. Yksi osatekijä ketteryydellään pärjänneiden modernien BI -tuotteiden menestyksessä ovat olleet myös ketterät kumppanit. Tämä on usein tarkemmin ottaen ollut yksittäinen luottokonsultti.

BI:n murros on lähtenyt monessa suuressakin yrityksessä liikkeelle yksittäisen yksikön tai pienen joukon tarpeista, johon toimittaja on voinut vastata tehokkaasti ja kohdennetusti hyvinkin rajatuilla resursseilla. On syntynyt henkilökohtaisia suhteita luottokonsultin ja tilaajan välillä. Laittaessaan kaikki munat samaan koriin on hyväksyttävä se riski, että munakas jääkin joku päivä paistamatta. Tämän päivän maailmassa tähän ei usein kuitenkaan ole enää varaa.

Kun BI -kehitystä toteutetaan yhä useammin koko yrityksen yhteisenä jatkuvana hankkeena, nousevat perinteiset jatkuvan palvelun prinsiipit arvoonsa. Luodaan ohjausmekanismit ja kommunikointikanavat läpi organisaation eri toimintojen. Rakennetaan yhdessä roadmappia ja BI -strategiaa varmistaen raportoinnin ja analytiikan hallittu laajentuminen koko organisaation hyödyksi tinkimättä kuitenkaan siitä tärkeästä: ketteryydestä. Lisäksi riippuvuus yksittäisistä guruista minimoidaan.

Tämä ei tarkoita, etteikö guru olisi edelleen asiakkaan käytettävissä – päinvastoin. Jakamalla kasvavaa ylläpito- ja kehitysvastuuta, saa asiakas tarkoituksenmukaisia resursseja tarkoituksenmukaisin kustannuksin. Käytäntö on meille opettanut, että ketterää kehitystä voidaan myös tiedolla johtamisen viitekehyksessä tehdä jatkuvana palveluna hallitusti ja IT -johtajan yöunia vaarantamatta.

Hallittavuutta Qlik -ympäristöön Deployment Frameworkin avulla, lue lisää täältä.


Asiakkaitamme

Kumppanimme