Puheenvuoro

Modernisaatio – mitä se tarkoittaa?

Low code -ohjelmistokehityksellä voidaan luoda täsmäratkaisuja liiketoiminnallisiin tarpeisiin matkalla kohti pilvisiirtymää.

Kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää tänä päivänä kykyä vastata alati kasvaviin asiakastarpeisiin sekä taitoa hyödyntää teknologiaa yhä kompleksisempien liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi. Muuttuvan maailman avainsanoja ovat muun muassa ajasta ja paikasta riippumaton työ, alustatalous, ekosysteemit ja saumattomat toimitusketjut.

Muotisana ”modernisaatio” voidaankin nähdä viime kädessä toimintakyvyn säilyttämiseen liittyvinä toimenpiteinä yhä haastavammassa liiketoimintaympäristössä; jatkumona, jonka avulla hallitaan siirtymää vanhentuneista ohjelmisto- ja laitteistoratkaisuista kohti automatisoituja ja innovatiivisia ratkaisuja.

Keihästä haaste ja ratkaise se

Pilviteknologia kehittyy harppauksin, ja uskonkin, että jokainen yritys tulee toteuttamaan pilvisiirtymän tietyllä aikajänteellä. Low code -ratkaisujen avulla matkaa kohti pilviteknologiaa voidaan tehdä askel askeleelta.

Low code -ohjelmistokehitys on olemassa olevan infran kehittämistä ja eteenpäin jalostamista. Sen avulla voidaan rakentaa niin puuttuvia toiminnallisuuksia kuin käyttäjälähtöisempiä ratkaisujakin – täsmällisesti, tarkkarajaisesti ja ketterästi. Low code vastaa muun muassa seuraaviin tarpeisiin:

 1. Mobiileja ulottuvuuksia aika- ja paikkariippumattomaan työskentelyyn
  Low code -kehityksellä voidaan luoda moderneja ja responsiivisia käyttöliittymiä – oli kysymys sitten intuitiivisesti toimivasta ERP-ratkaisusta tai HR:n tarpeisiin luodusta itsepalvelukanavasta työntekijöiden poissaolojen kirjaamiseen.
 2. Rajapintoja verkostoituvaan maailmaan Low coden avulla voidaan rakentaa rajapintoja verkostoituvan maailman tarpeisiin. Ohjelmien välinen viestintä, datan yhdistely eri lähteistä ja kyky hyödyntää dataa liiketoiminnassa nopeasti ja joustavasti ovat elinehtoja lähes alalla kuin alalla. Rajapinnat ovat keskeisessä roolissa myös alustataloudessa ja erilaisten ekosysteemien muodostamisessa.
 3. Laajennuksia olemassa olevaan järjestelmään
  Low code -tuotekehityssyklit ovat nopeita, ja kehityksen avulla voidaan ratkoa tarkkojakin tarpeita. Kehityksen avulla voidaan korjata vanhan järjestelmän prosesseissa havaittuja puutteita tai aukkoja – kätevästi ja kustannustehokkaasti.
 4. Kustannustehokasta räätälöintiä eri käyttäjäryhmille
  Yksi low coden kiistattomia hyötyjä on se, että sen avulla voidaan ensi kertaa luoda täsmätyökaluja eri käyttäjäryhmien tarpeisiin tarvelähtöisesti.
 5. Automaatiota ja datan hyödyntämistä
  Low code mahdollistaa tehtävien, viestien ja prosessien automatisoimisen. Ratkaisujen avulla voidaan koostaa tietoa useista eri lähteistä sekä luoda raportteja, koontinäyttöjä tai visualisointeja erilaisiin tarpeisiin.

Jukka Borgelin

Senior Technical Architect Jukka Borgelin vastaa Attidolla modernisaatioratkaisuiden kehittämisestä. Hänet tunnetaan erityisesti tehokkuudestaan, analyyttisyydestään ja kyvystään käydä dialogia asiakkaiden kanssa. Vapaa-ajalla törmäät Jukkaan todennäköisimmin joko golf-kentällä tai samoilemasta metsissä vaimon, kolmen koiran ja kameran kanssa.

Lue seuraavaksi

Attido | Blogi| NetSuite + Oracle

loka 4, 2021

NetSuite + Oracle = täyskäsi liiketoiminnan kehittämiseen

Lue lisää

Attido | Blogi | Low code ratkaisulla kohti tulevaa

loka 4, 2021

Low code -ratkaisuilla kohti tulevaisuutta

Lue lisää


Asiakkaitamme

Kumppanimme