Puheenvuoro

Fortum: Automaattinen analytiikka tukee ja tehostaa päätöksentekoa

Fortum toivoi muutosta sekä sähkönmyynnin että kehittyvien liiketoimintojensa raportointikäytäntöihin. Dataa kerättiin lukuisista eri myynnin ja markkinoinnin tietojärjestelmistä, ja päällekkäistä raportointia tuotettiin eri näkökulmista. Tietojen yhdisteleminen ja analysointi aiheuttivat paljon ylimääräistä käsityötä. Attidon avustuksella liiketoiminnan mittaristot ja niiden määritykset uudistettiin ja manuaalisesta raportoinnista siirryttiin Qlik Sense-sovellukseen. Nyt johdolla on yhtenäinen näkymä dataan ja myös keinot analysoida dataa itse päätöksenteon tueksi.

Tiiviillä yhteistyöllä uutta näkemystä raportointiin

Attidolla ja Fortumilla on takanaan pitkä yhteistyösuhde. ”Luotamme attidolaisten osaamiseen, ja heidän kanssaan asiat hoituvat vähällä byrokratialla. He pelaavat hyvin yhteen muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa”, Fortumin Head of Business Intelligence & Analytics Jaakko Riipinen summaa.

”Projektin onnistumisen kannalta oli tärkeää saada myös meidän liiketoimintavastaavat mukaan kehitystyöhön. Ennen kuin raportoinnin automatisointia voi aloittaa, täytyy ymmärtää mistä data tulee ja mitä sillä kannattaa tehdä”, Riipinen jatkaa.

Attidolaiset osallistuivat nykytilan analysointiin, tarvemäärityksiin sekä mittareiden määrittelyyn. Attidon vahva rooli projektinjohtajana toikin liiketoimintojen välistä synergiaa tekemiseen.

”Tiiviistä yhteistyöstä on ollut paljon hyötyä. Olemme pystyneet tunnistamaan ongelmia itse datankeruuvaiheessa ja ratkomaan niitä, jotta datan keräämisestä ja hyödyntämisestä tulee merkityksellisempää.”

Eroon manuaalisesta raportoinnista

Vakiintuneen liiketoiminnan mittaristot ja niiden määritykset uudistettiin tukemaan Fortumin päätöksentekoa ja palvelemaan koko organisaatiota paremmin. Manuaalisesta raportoinnista siirryttiin Qlik Sense-sovellukseen, johon data tuodaan tietojärjestelmistä automaattisesti.

”Olemme päässeet eroon manuaalisesta työstä sekä datassa olleista virheistä ja epätäsmällisyyksistä. Nyt johdolla on käytössään yhteneväinen data ja keinot analysoida sitä omiin tarpeisiinsa itse”, kiteyttää Riipinen.

Uusien liiketoimintojen raportointitarpeet ja -ratkaisut kehittyvät jatkuvasti. ”Muutoksista huolimatta olemme jo saaneet järkevää analytiikkaa myös uusista liiketoiminnoistamme.”

Analytiikan automatisoinnilla monipuolisempi kuva liiketoimintojen tilasta

Attidon kanssa kehitetyn ratkaisun myötä johdolla on nyt pääsy tietoihin, joita ei aikaisemmin ole voitu hyödyntää päätöksenteon tukena.

Analytiikasta on löydetty myös apu asiakaspoistuman hallinnan ja segmentoinnin kehittämiseen. ”Tiedämme paremmin, mitkä kohderyhmistämme todennäköisimmin haluaisivat vaihtaa kilpailijalle ja voimme kohdistaa markkinointiamme heille”, Riipinen kertoo.

Jatkossa automaatiota on tarkoitus lisätä ja tarjota käyttäjille enemmän vapautta datan itsenäiseen analysointiin. Näin autetaan tehokkaasti niitä, jotka aikaisemmin ovat olleet riippuvaisia analyytikoiden avusta.


Kumppanimme