syys 5, 2023
Puheenvuoro

Suomen yliopistomaailma siirtyy pilveen – Attido ja Namos Solutions yhteistyöhön

Suomalainen Attido ja brittiläinen Namos Solutions aloittavat yhteistyön yliopisto- ja korkeakouluhankkeissa. Molemmat yritykset ovat Oracle-teknologioihin keskittyneitä IT-asiantuntijataloja. Yhteistyö alkaa Aalto-yliopiston pioneeriprojektista, jossa Aalto yliopisto vie talouden järjestelmiään Oraclen pilveen ensimmäisenä yliopistona Suomessa.
 

Aalto-yliopisto valitsi kesäkuussa Attidon toteutuskumppanikseen Oracle Fusion SaaS -järjestelmäprojektiinsa, jossa toteutetaan Aallon talousjärjestelmäprojekti ja samalla uudistetaan toiminnallisuuksia ja siirretään niitä pilviympäristöön. Suomessa Aallon projekti on ensimmäinen laatuaan yliopisto- ja korkeakoulumaailmassa. Attido ja Namos Solutions aloittavat Aallon projektin yhteydessä yhteistyön, jolla hyödynnetään Attidon paikallisiin toimijoihin liittyvää integraatio-osaamista ja vahvaa kokemusta Oraclen järjestelmien lokalisoinnista Suomeen. Namos Solutions tuo yhteistyöhankkeeseen vankan osaamisen yliopistojen ja yleisesti koulutusalan toiminnanohjausjärjestelmähankkeista.

– Monet suomalaiset julkishallinnon organisaatiot toivovat järjestelmätoimittajiltaan toisaalta paikallisia konsultteja ja kokemusta järjestelmien lokalisoinnista Suomeen, mutta toisaalta myös vankkaa kokemusta oman toimialansa järjestelmähankkeista. Koska Suomi on pieni markkina-alue ja esimerkiksi Aallon projekti ensimmäinen laatuaan Suomen yliopisto- ja korkeakoulukentässä, on haastavaa löytää järjestelmätoimittajia, joilla on kokemusta molemmista osa-alueista. Tämän vuoksi on tarpeellista tehdä strategisesti tärkeää yhteistyötä ja yhdistää osaamista, sanoo Attidon VP Sales Aki Anttila.

Yhteistyön tavoitteena on saada synergiaetuja ja hyödyntää puolin ja toisin yritysten eri vahvuuksia. Monissa suurissa ERP-hankkeissa Suomessa on hyötyä siitä, että on käytössä kokemusta vastaavista kansainvälisistä hankkeista.

-Olemme iloisia, että pääsemme aloittamaan yhteistyön Namos Solutionsin kanssa. Suomi on kasvava Oracle-markkina, jossa monet suuret yksityiset ja julkiset organisaatiot ovat viime vuosina tehneet päätöksiä siirtyä Oraclen teknologioihin. Aalto-yliopiston järjestelmäprojektiin Namos Solutions tuo Attidon alihankkijana arvokasta yliopisto- ja korkeakoulumaailman liiketoimintaprosessien ymmärrystä sekä kokemusta alan ERP-hankkeista. Yhteistyö tuo meille merkittävän kilpailuedun koulutusalan projekteissa, toteaa Anttila.

Yliopistot ja korkeakoulut pilvimurroksessa

Lähitulevaisuudessa pilvisiirtymä tulee eteen myös muille suomalaisille yliopistoille ja korkeakouluille, ja päätöksiä järjestelmäuudistuksista tarvitaan. Attido ja Namos Solutions näkivät tämän tarpeen Suomen koulutusmarkkinassa, ja päättivät tämän vuoksi fokusoida yhteistyönsä juuri tälle sektorille.

Namos Solutionsin COO Richard Clayton kertoo korkeakoulusektorin asettavan ympäristönsä kompleksisuuden vuoksi jännittävän haasteen ERP-muutosprojekteille.

-Yliopistojen kampukset toimivat pienien kaupunkien lailla, joissa on huomioitava erilaiset rahoitusvirtojen muunnelmat sekä lukuisat sääntelyelimet. Yliopistojen toiminnan laajuus on merkittävä, sillä yliopistoissa voi olla parhaimmillaan jopa tuhansia työntekijöitä, jotka tekevät maailman johtavaa tutkimusta ja inspiroivat seuraavan sukupolven tutkijoita luennoillaan. Järjestelmäprojekteissa on otettava huomioon tämä monimutkaisuus ja samalla yksinkertaistettava sitä nykyaikaisten, parhaiden käytäntöjen avulla. Muutosta on johdettava uusilla työskentelymalleilla samalla, kun liiketoimintakriittisille toiminnoille aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä, toteaa Clayton.

Clayton kertoo, että projektin kriittinen menestystekijä on luoda kumppaneina yhden tiimin lähestymistapa. Jokaisen tiimissä toimivan kumppanin on ymmärrettävä, miten korkeakoulutuksen nyansseja käsitellään lisäämättä monimutkaisuutta, ja sitouduttava työskentelemään yhteisten hyötyjen saavuttamiseksi.

-Näiden hyötyjen on johdettava organisaatioon, joka kykenee suunnittelemaan ketterästi, vähentämään monimutkaisuutta ja keskittämään johdonmukaisia käytäntöjä. Käyttäjille pitää luoda ensiluokkainen käyttäjäkokemus, joka mahdollistaa aiempaa pidemmälle vietyä itsepalvelua toiminnoissa. Lopputuloksena saavutetaan itsenäinen yliopistotiimi, joka pystyy jatkuvasti toimimaan ja parantamaan järjestelmäalustaa pitkään projektin päättymisen jälkeenkin, sanoo Clayton.


Lisätiedot

Attido Oy
Aki Anttila, VP Sales
aki.anttila@attido.com, +358 40 772 5697

Namos Solutions
Richard Clayton, COO
richard.clayton@namossolutions.com, +44 7546 303694

Attido
Attido Oy on vuonna 2001 perustettu toiminnanohjauksen ja tiedolla johtamisen ratkaisuihin keskittynyt IT-asiantuntijatalo. Attidolla työskentelee lähes 100 tietojärjestelmien ja ohjelmistotekniikan asiantuntijaa Suomessa ja Latviassa. Attido on myös Suomen suurin Oracle-teknologiaan keskittynyt yritys.
www.attido.com

Namos Solutions
Namos Solutions on palkittu, sertifioitu Oracle OPN Modernised Partner, joka on erikoistunut ERP-, EPM- ja HCM -liiketoimintaratkaisuiden käyttöönottoon ja tukeen sekä pilvi- että konesaliympäristöissä.
www.namossolutions.com


Asiakkaitamme

Kumppanimme