Miten saadaan liiketoiminta ja IT keskustelemaan keskenään?

Teknologia- ja integraatiopalvelut

Tavoite

Miten kannattaa asettaa liiketoimintaa tukevat tavoitteet? Tiedätkö, mikä teknologia sopii tavoitteisiisi parhaiten, miten varmistat, että eri järjestelmät sopivat yhteen? Entä haluatko kokonaisvaltaista palvelua ja pitkäjänteisen kumppanin, jolla on vankka kokemus?

Yhdessä

Tietoverkot, tietoturva, palvelimet, tietokannat, käyttöjärjestelmät – järjestelmiä voi olla satoja. Ne kaikki pitää saada toimimaan yhdessä, jotta data liikkuu mahdollisimman tehokkaasti. Me hoidamme tukipalvelut, järjestelmähallinnan, ylläpidon ja järjestelmien jatkuvan kehittämisen.

Pilveen

Pilvipalveluun siirryttäessä on tärkeää ymmärtää, mitä se käytännössä tarkoittaa. Mitä kaikkea voidaan ja mitä kannattaa viedä pilveen? Mitä se maksaa? Siirtymä sujuu mutkattomasti, kun rinnalla on niin infran kuin integraation ja teknologiankin ymmärtäjiä.

Uskomme jatkuvaan palveluun

Uskomme jatkuvaan palveluun. Tarjoamme yrityksellesi tuen lisäksi selkeät toimintamallit ja -prosessit ja saamme liiketoiminnan ja it:n keskustelemaan keskenään. 

Jatkuvat palvelut

Esimerkkejä palveluistamme

Järjestelmän terveystarkastus

Onko järjestelmäsi suorituskyky heikentynyt, toimiiko se epäluotettavasti? Eikö sitä enää voi kehittää vanhentuneen version tai takavuosina tehtyjen räätälöintien vuoksi? Saatko loppukäyttäjiltä palautetta toimimattomasta käyttöliittymästä?

Attidon tekemä järjestelmän terveystarkastus (eng. System Health Check) tuottaa sinulle selkeän raportin. Se selvittää, missä vika on ja miten se kannattaa korjata. Raportin avulla voit rakentaa järjestelmälle jatkuvan kehityksen polun ja kasvattaa järjestelmän luotettavuutta ja suorituskykyä, tietoturvaa unohtamatta.

Tehtävien automatisointi

Rutiininomaisten tehtävien automatisointi lisää luotettavuutta, sillä se vähentää tehokkaasti serverien ylläpitoon liittyvän manuaalisen työn virheitä ja työhön kuluvaa aikaa.

Tehtävien automatisointiin (eng. Task Automation) sisältyy serverianalyysi, joka antaa informaatiota serverin sisällöstä (versiot, paikkaustaso, heikkoudet). Hälytyksiä ja automaattista paikkausta voidaan hyödyntää tarvittavien palvelutasojen seurannassa ja ylläpidossa. Ympäristöt (kehitys, testaus ja tuotanto) voidaan myös jäljentää, jotta vältetään virheet tuotantotasolla.

Järjestelmäparannukset

Järjestelmäparannukset (eng. System Enhancement) luovat lisäarvoa loppukäyttäjille ja työntekijöille: tyytyväisyys kasvaa, kun järjestelmät toimivat moitteettomasti. Uudet ominaisuudet vähentävät manuaalista työtä ja sopimattomien työkalujen käyttöä. Lisäksi ne vähentävät manuaalisia serverin ylläpitovaiheita sekä päivittävät prosesseja.

Kun otat tämän palvelun käyttöön, varmistat samalla riittävän tietoturvan tason ja säästät yrityksesi avainhenkilöiden aikaa.  

Tietoturvatarkastus

Tietoturvatarkastukset (eng. Security Audits) ovat yleensä varsin yleisluontoisia eivätkä ne ota huomioon järjestelmäintegraatioita. Meillä on kokemusta etenkin ydinjärjestelminä toimivista eBS-järjestelmistä. Tuotamme yksilöllisen tietoturvatarkastuksen eBS- ja muille monimutkaisille ympäristöille ja kasvatamme näin yrityksesi tietoturvaa.

Palvelumme tuottaa sinulle tärkeää informaatiota, jota olisi vaikea päästä käsiksi millään muulla tavalla. Tarjoamme käyttöösi työkalut, jotka asettavat vaatimukset palveluntuottajille. Tämä on tärkeää etenkin silloin, kun vaihdatte palveluntuottajaa.

Identiteetin hallinta

Yritätkö hallita käyttäjätietoja useissa vanhoissa järjestelmissä? Nykyaikainen identiteetin hallinta pystyy käsittelemään käyttäjätietoja yhdellä käyttöliittymällä. Tämä säästää luonnollisesti kuluja,mutta vastaa myös viimeisimpien henkilötietomääräyksien (kuten GDPR) vaatimuksiin. Käyttäjille voidaan samaan aikaan myöntää pääsy kaikkiin järjestelmiin yhdellä kirjautumisella.

Identiteetin hallintajärjestelmällä (eng. Identity Management,IDM) voit käyttää vahvoja tunnistautumisen menetelmiä ja näin parantaa yrityksesi tietoturvaa ja integraatiota.

Järjestelmäintegraatiot

Täyttyykö työpäiväsi manuaalisesta työstä? Järjestelmäintegraatioiden (eng. System Integrations) avulla yrityksesi saa täyden hyödyn eri järjestelmistä, ilman datan kaksoiskappaleita. Datan vaihtaminen kolmansien osapuolten kanssa parantaa myös prosesseja ja läpimenoaikoja. Kun otat käyttöön palvelumme, saat käsiisi räätälöidyn ratkaisun, joka pureutuu yrityksesi kriittisiin kysymyksiin tai hitaisiin prosesseihin.

attido teknologia- ja integraatiopalveluiden kumppaniksi, koska…

Talossa huippuosaamista ja kokenut tiimi

Usean vuoden kokemus

Ymmärämme sekä IT:tä että liiketoimintaa