Puheenvuoro

Peab siirtyi pilveen ja modernisoi sovelluksensa

Peab-konserni on pohjoismainen yhteiskuntarakentaja, jolla on markkinoiden laajin tarjonta. Peab-konserni toimii kuudella liiketoiminta-alueella, joita ovat rakentaminen, kiinteistökehitys, infra-rakentaminen, asfaltointi, betoni ja kiviaines sekä nosturit. Peabilla on 15 000 työntekijää ja sen liikevaihto on 5,9 miljardia euroa. Suomen asfaltointi- ja kiviainesliiketoiminnasta vastaa Peab Industri Oy. Peab Industri Oy siirtyi pilveen ja modernisoi liiketoimintakriittiset sovelluksensa. Attido on ollut mukana Peab Industri Oy:n Oracle -ympäristön pilvisiirtymässä sekä jatkoprojektissa, jossa modernisoidaan sovelluksia Apex-ympäristössä. Peab on ollut tyytyväinen yhteistyöhön Attidon kanssa.

Peabin asfalttitiimi yötöissä Mannerheimintiellä
Asfalttitiimi yötöissä Mannerheimintiellä Helsingissä. Kuva: Peabin kuvapankki.

Peab Industri Oy:llä oli Oraclen tietokantoja ja teknologiaa perinteisessä, kiinteässä, on-premise
-konesalissa. Käytössä olevat tietokantaversiot olivat vanhentuneita, ja niille oli rajoitetusti tukea ja päivityksiä saatavilla. Alustat ja palvelinrauta olivat tulleet elinkaarensa päähän ja jouduttiin pohtimaan, uusitaanko fyysisen konesalin laitteita vai siirrytäänkö pilveen.

Vanhentunut rauta, tekniikka ja ylimääräinen data näkyi liiketoiminnan arjessa sovellusten hitautena ja jatkuvana riskinä järjestelmien toiminnassa ja tietoturvassa. Alkoi olla aika siirtyä modernimpiin sovelluksiin ja alustoihin. Pilvisiirtymä oli looginen vaihtoehto muun muassa parantuneiden tietoliikenneyhteyksien vuoksi. Pilvisiirtymän yhteydessä oli myös mahdollista siivota dataa.

Tietokantojen siivousta pilvisiirtymän yhteydessä

Koska Peab Industri Oy:n tietokannat olivat vanhoja, päivitettiin tietokantaversio pilvisiirtymän yhteydessä. Vanhasta kannasta siirrettiin vain se data pilveen, joka oli nykyisellään olennaista. Sovelluksilla oli historiaa jopa yli kaksikymmentä vuotta, joten siirto antoi hyvän mahdollisuuden siivota kaikki data niin, että pilvessä on vain se, jota nykyinen liiketoiminta tarvitsee.

Muutoksessa otettiin käyttöön kolme tietokantaa; yksi tuotannolle, yksi testaukselle ja yksi kehitykselle. Vaikka kaikki tuotantosovellukset käyttävätkin samaa tietokantaa, voidaan sen sisällä tehdä erilaisia käyttäjämäärityksiä.

Kiviainesta murskataan Swerockin avolouhoksella
Swerockin avolouhos ja kiviaineksen murskauspaikka Tuusulassa. Kuva: Peabin kuvapankki.

Sovellukset ovat kriittinen osa Peabin liiketoimintaa

Peab Industri Oy:llä on nykyisellään kymmenkunta Oracle pohjaista in-house-sovellusta, joita se käyttää laajasti eri toiminnoissa. Sovellusten käyttäjiä on useita satoja eri puolilla yritystä, ja suuri osa toimistohenkilöstöstä käyttää sovelluksia päivittäin. Pääsääntöisesti sovelluksia käytetään kiinteiltä toimipaikoilta, mutta myös mobiilia käyttöä löytyy, vaikka sovellukset eivät nykyisellään ole vielä mobiiliystävällisiä.

Päällystysliiketoiminnan sovelluksilla hoidetaan tarjouslaskentaa, työmaaseurantaa, tuntipalkkoja, myyntilaskutusta sekä raportointia. Kiviainesliiketoiminnan sovelluksilla hoidetaan muun muassa tarjouslaskentaa, varaston seurantaa, tilauskeskustoimintaa ja myyntilaskutusta. Esimerkiksi, jos asiakas tilaa pihalleen mursketta, tilaus menee sovelluksen kautta pyöräkuormaajan vaakasovellukseen. Myös kuormakirjat ja maa-ainesrekisteri ovat sovelluksissa. Peabilla on erikseen talousjärjestelmä, mutta sovellusten kautta tehdään tarkemman tason seurantaa työmaittain ja tuotteittain. Integraatioita löytyy toki taustalta, niin talousjärjestelmään kuin Master-dataankin.

Pilvisiirtymän jälkeen Peabin loppukäyttäjien elämä ei muuttunut radikaalisti. Käyttäjät käynnistävät ja kirjautuvat edelleen sovelluksiin samoin kuin aiemmin. Myöskään käyttöliittymä ei muuttunut muutoksen myötä, jolloin uudelleenkoulutusta tai pilvimigraation jalkautusta ei tarvittu. Suurin loppukäyttäjälle näkyvä muutos pilvisiirtymässä on käyttöliittymän nopeampi ja jouhevampi toiminta.

Pilvisiirtymässä kustannustehokkuus paranee

Suurin hyöty pilvisiirtymästä on riskien minimointi. On-premise-ympäristö vaatii paljon enemmän yrityksen omaa päivitys- ja ylläpitotyötä. Pilvessäkin on ylläpitotyönsä, mutta Oracle tuottaa ympäristöön myös automaattisesti korjauksia palveluista riippuen. Pilvipalveluita kehitetään jatkuvasti ja palvelut paranevat. Jatkuvan kehityksen myötä uudet teknologiat tulevat helpommin saataville myös tulevaisuudessa.

Pilvisiirtymä on viety onnistuneesti läpi hyvällä yhteistyöllä. Jos itse ei ole huomannut jotain, niin Attidolta on saanut hyviä huomioita.

Pilveen siirryttäessä kustannukset yleensä laskevat, kun ei ole tarvetta maksaa fyysisen konesalin tuki- ja ylläpitomaksuja. Peabilla siirryttiin pilvessä aiemmasta Standard edition -tietokantaversiosta edistyksellisempään tietokantaversioon. Sama muutos fyysisessä konesalissa olisi maksanut satoja tuhansia euroja pelkkinä lisensseinä. Pilviympäristö on huomattavasti edullisempi ja tietokantojen virtuaalikoneet skaalautuvat helposti. Pilvessä voidaan aloittaa pienellä kokoonpanolla ja skaalata ympäristöä käytön kasvaessa ylöspäin. Käytön kasvua tulee tyypillisesti esimerkiksi loppukäyttäjien tai sovellusten määrän kasvaessa. Kiinteässä konesaliympäristössä ostetaan aina kiinteä käyttöoikeuslisenssi, kun taas pilvi mahdollistaa skaalauksen.

Monia hyötyjä pilvisiirtymästä

Peabin Solutions Specialist Mika Saarela kertoo, että todellisten liiketaloudellisten hyötyjen arviointi on tällä hetkellä vielä hieman aikaista. Nyt näyttää siltä, että pilvi on Peabille kustannustasoltaan parempi kuin on-premise-maailma. On-premise-puolella kustannuksia on syntynyt tietokanta- ja sovelluspalvelimista, joista osa on ollut fyysistä rautaa. Kun päästiin siirtymään pilveen, käyttöön otettiin vanhasta vain yksi tietokantapalvelin, joka tuottaa tietyn kustannuksen. Nykyinen malli on hyvä, koska pohjasta ei makseta kuin tietokantalisenssien kautta. Säästöä voi syntyä myös tulevaisuudessa työn määrän säästönä.

-Jos meidän tarvitsee monistaa nykyinen tietokantapalvelin tai ottaa sinne jotain lisää, se on todennäköisesti paljon yksinkertaisempi projekti. Myös käyttöönotto pilvimaailmaan on helpompaa kuin fyysiseen konesaliin, toteaa Saarela.

Pilvisiirtymän myötä tietoturva parantui, sillä uudet ohjelmistoversiot ovat tuen piirissä. Tietoturvapäivitykset ja bugien korjaus tapahtuvat nyt säännöllisesti. Nykyisiä järjestelmiä on helpompi ylläpitää, eikä uudelleenkäynnistyksiä (boottauksia) tarvitse tehdä kuin harvoin. Pilvessä voidaan määritellä tarkasti resurssit sekä osaston oikeudet, jolloin projektitiimi voi toimia itsenäisesti annettujen reunaehtojen rajoissa. Se turvaa muita toimintoja, kun oikeudet on rajattu vain omiin vastuualueisiin. Fyysisessä tietoliikenneverkossa kaikki koneet näkevät toisensa IP-osoiteavaruussegmenteissä, kun taas pilvessä lähtökohtana on se, ettei mikään saa keskustella minkään kanssa ilman erikseen annettua lupaa.

Asfaltoinnin yövuorossa jyrsintää
Asfaltoinnin yövuorossa jyrsintä käynnissä. Kuva: Peabin kuvapankki.

Jatkossa low code -ratkaisuilla sovellusten modernisointia

Seuraavaksi Peabilla jatketaan sovellusten modernisointia. Projekti aloitettiin jo noin vuosi sitten. Tavoitteena on siirtää sovellukset Apex-ympäristöön. Apex (Oracle Application Express) on Oraclen low code -kehitysalusta, jossa kehitetään web-sovelluksia ja käyttöönotetaan tietokantoja. Muutos tarvitaan, sillä nykyinen teknologia on vanhaa ja siitä halutaan päästä eroon. Sovellukset ovat olleet ajoittain vain yhden henkilön varassa. Nyt halutaan päästä tilanteeseen, jossa näin ei enää ole. Lisäksi teknologian ollessa vanhentunutta, sovelluksia on ollut hankalaa kehittää eteenpäin. Vanha teknologia ei tue kaikkia ominaisuuksia, joita sovelluksiin tarvitaan.

Saarela kertoo eri teknologioilla tehtyjen sovellusten olleen suuri haaste. Kehitystyön myötä päästään siirtymään yhteen teknologiaan ja sitä kautta voidaan kehittää sovelluksia tulevaisuudessa paremmin. Kun käytössä on yksi, moderni teknologia, pystytään myös kumppania hyödyntämään laajemmin. Vanhoihin työkaluihin on vaikeaa löytää osaajia, varsinkaan Suomesta. Pilvessä ja Apex-ympäristössä kehittäminen tapahtuu selaimen päältä ja on suoraviivaisempaa, jolloin työ helpottuu käytännössäkin.

Sovellusten modernisointia ei kuitenkaan tehdä kopioimalla, vaan uudistamalla sovelluksia, yhtenäistämällä pohjaa, tuomalla uusia käyttöliittymätoimintoja sekä lisäämällä sovellusten samankaltaisuutta.

– Sovelluksia modernisoidaan ja myös mobiilikäytettävyyttä parannetaan. Saattaa olla, että muutoksen jälkeen sovellusten määrä vähenee, kun usean sovelluksen toimintoja yhdistetään muutamaan sovellukseen. Monia toimintoja, kuten muun muassa käyttöoikeuksien hallintaa, kehitetään ja parannetaan. Apexin myötä vanhoista sovelluskehitysympäristöistä ja -työkaluista päästään eroon, alustapuoli yksinkertaistuu, iloitsee Saarela.

Modernisoidut sovellukset näkyvät henkilöstön arjessa uusina käyttöliittyminä, joissa käytettävyys on täysin eri maailmaa kuin aiemmin. Käyttöliittymät ovat hieman nopeammat, mutta tärkeimpänä, entistä helpompia käyttää. Myös sovelluksen elinkaari pitenee, kun tekniikkaa uudistetaan. Low code -ratkaisuilla modernisoituja sovelluksia voidaan käyttää myös tabletilla tai älypuhelimella, kun vanhassa sovelluksessa käyttöliittymä toimi ainoastaan tietokoneella. Tämä muutos tuo joustavuutta työn tekemiseen.

Peabin kiviaineksen murskekuljetin
Kiviaineksen murskekuljetin. Kuva: Peabin kuvapankki.

Attido ylläpitää, tukee ja auttaa jatkokehityksessä

Attidolla on ollut Peab Industri Oy:n pilvisiirtymässä aktiivinen rooli yhteistyökumppanina. Attido on mukana myös sovellusten modernisointiprojektissa. Peab on alkanut valmistella yhdessä Attidon kanssa Apex-maailmaan siirtymistä. Yhteistyössä tärkeää on, että Attido ymmärtää sovelluksia ja niiden käyttötarpeita liiketoiminnan kannalta.

Apexiin siirtymisen jälkeen Attidon rooli on ylläpitää Peabin pilviympäristöä ja sovelluksia. Attido tekee ylläpitotöitä, kun Peabille tulee muutos- ja modernisointitarpeita, tietokantojen kanssa on haasteita tai tarvitaan uusia verkkoavauksia fyysisen ympäristön ja pilviympäristön välille. Pilviympäristö ja uudet sovellukset toimivat kuitenkin hyvin luotettavasti, joten tuen tarve pysyy kohtuullisena. Kun ollaan OCI-pilvessä, päivittäminen on helppoa ja pilvi pakottaa päivityksiin. Tämä varmistaa ympäristön tietoturvan ja toimivuuden jatkossa.

Yhteistyö Attidon kanssa on ollut sujuvaa

Saarelan mukaan yhteistyö Attidon kanssa on ollut sujuvaa. Pilvisiirtymä ja sitä edeltävä työ sujui hienosti. Attidolta mukana projektissa on ollut ammattitaitoisia asiantuntijoita, joihin on voinut luottaa. Attidolaisten kanssa on voinut sparrailla asioita, ja sieltä on saanut hyviä kommentteja ja ehdotuksia.

– Pilvisiirtymä on viety onnistuneesti läpi hyvällä yhteistyöllä. Jos itse ei ole huomannut jotain, niin Attidolta on saanut hyviä huomioita. Itselläni oli osaamista, mutta asiantuntijuustasoa saatiin yhteistyön kautta nostettua entisestään. Olen siitä kyllä hyvilläni, Saarela toteaa.

Kokonaisuudessaan pilvisiirtymässä meni aikaa noin viisi kuukautta. Sinä aikana hoituivat siirtymät, varmistettiin sovellusten ajaminen sekä testattiin ja ratkottiin haasteita.

Työ Attidon kanssa jatkuu sovellusten ja Apex-ympäristön kanssa. Saarela kertoo, että yhteistyössä on viime kädessä kyse liiketoiminnan ymmärtämisestä. Pitää ymmärtää miten sovellukset tukevat liiketoimintaa. Pitää myös ymmärtää sovelluslogiikkaan liittyviä ongelmia ja löytää niihin vastaukset, miten niitä ratkaistaan Apex-ympäristössä.

– Olemme olleet vähän sellaisia Pelle Pelottomia sovellusten puolella, ja osa ratkaisuista on täysin omien lähtökohtien mukaan räätälöityjä. Nyt selvitämme millä ratkaisulla asiat voidaan toteuttaa Apexissa. Se vaatii kumppanilta myös kärsivällisyyttä, mutta siinäkin yhteistyö on sujunut hyvin, naurahtaa Saarela.


Kumppanimme