Tiedolla johtaminen – Tee oikeita päätöksiä joka päivä

Autamme asiakkaitamme ymmärtämään omaa liiketoimintaansa ja tekemään oikeita päätöksiä luotettavaan ja ajantasaiseen liiketoimintatietoon perustuen. Tiedolla johtaminen tapahtuu esimerkiksi keräämällä yrityksen eri tietolähteistä relevantti tieto ja esittämällä se visuaalisesti yleisnäkymässä, dashboardissa. Näkymät rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa niin, että tärkeimmät kriittiset mittarit (KPIt) löytyvät dashboardista päätöksenteon tueksi.

Faktapohjaisten dashboardien lisäksi pystymme rakentamaan myös erilaisia ”what if”-näkymiä poikkeusskenaarioiden esittämiseen. Käytännössä kuvaamme visuaalisesti, miten jokin yllättävä muutos tai tilanne vaikuttaa organisaatioon, ja miten tähän tilanteeseen voidaan varautua. Poikkeamat voivat liittyä esimerkiksi raaka-aineiden toimituksiin, markkinoilla tapahtuviin kurssimuutoksiin, myynnin ennakoitua heikompaan kehitykseen, henkilöstömuutoksiin tai tuotannon ongelmiin. Skenaarioihin on mahdollista rakentaa myös toimenpidesuosituksia tiettyjen ehtojen mukaisesti.

Tiedolla johtamisen tärkeimmät hyödyt

 • Ei erillisiä, eri järjestelmistä tulevia raportteja
 • Kaikki relevantti tieto yhdessä näkymässä selkeästi esitettynä
 • Poikkeustilanteiden ennakointi

Business person analyzing financial statistics displayed on the tablet screen

Tiedolla johtaminen on oppimisprosessi

Tiedolla johtaminen organisaatiossa ei ole vain projekti, se on pitkä matka ja prosessi, jonka omaksumiselle ja kehittämiselle tulee varata aikaa. Siksi käytännön toteutukseen rakennetaan roadmap, jonka pohjalta toimenpiteitä toteutetaan vaiheittain.

Ensimmäiseksi autamme asiakastamme tunnistamaan heidän liiketoimintansa kannalta tärkeimmät raportointitarpeet, yhtenäistämme ne ja keskitämme ne niin, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin organisaation eri tasoja. Lähdejärjestelmillä ei ole merkitystä. Ratkaisut toteutamme Oraclen tai Qlikview’n työkaluilla.

Esimerkkejä toimintokohtaisista KPI:sta:


TUOTANTO

Asiakkaamme voi seurata esimerkiksi

 • Tuotannon tehokkuutta
 • Koneiden kuormitusastetta
 • Henkilöresurssointia (ketä missäkin projektissa parhaillaan)
 • Varaston tilannetta: paljonko valmisteilla, varastossa, menekki


MYYNTI

Asiakkaamme voivat seurata esimerkiksi

 • Ennustettua ja toteutunutta myyntiä
 • Tuote- ja palvelukohtaista myyntiä
 • Henkilökohtaista myyntiä
 • Jälleenmyyjäkohtaista myyntiä
 • Myyntiä maittain
 • Kampanjoiden toimivuutta


HR

Asiakkaamme voivat seurata esimerkiksi

 • Henkilöstömäärää ja -vaihtuvuutta
 • Kuormittuvuutta
 • Lomia ja poissaoloja
 • Budjetoituja ja toteutuneita henkilöstökuluja

Lue lisää henkilöstöhallinnon tiedolla johtamisesta.


TALOUS

Asiakkaamme voivat seurata esimerkiksi

 • Yrityksen talouden kokonaistilannetta
 • Budjettia ja toteumaa
 • Erilaisia what if -skenaarianalyysejä


OPERATIIVINEN RAPORTOINTI

Asiakkaamme voivat seurata esimerkiksi

 • Investointien priorisointitarpeen kehittymistä
 • Projektien ajan- ja rahankäyttöä
 • Riskianalyysiä tuotantovälineiden osien, materiaalien ja iän osalta

 

Olemme tehneet asiakkaillemme myös karttaperusteisia visualisointeja. Esimerkkiratkaisuja ovat esimerkiksi maantieteellisten erojen havainnollistaminen myynnin kehityksen, henkilöstövaihtuvuuden tai varastoinnin osalta. Kumppanimme karttaratkaisuissa on Idevio.  Tutustu lisää: http://bi.idevio.com/

 

 
 

Pin It on Pinterest

Share This