Attido aSuite tehostaa ammattijärjestöjen arkea

Attido aSuite on yhdistelmä työvälineitä suomalaisten ammattiliittojen toiminnan tueksi. Se siirtää henkilökunnan resursseja hallinnon rutiinitoimenpiteistä palveluun.

Attido aSuite on suomalaisten ammattiliittojen käyttöön suunniteltu joukko helposti omaksuttavia työvälineitä, jotka nopeuttavat ja vähentävät hallinnon rutiinitehtäviä.

Ammattiliittojen hallintoon liittyy eri vaiheissa valtava määrä usein toistuvia työtehtäviä ja muistinvaraisia työvaiheita. Asiakirjahallintoon, jäsen- ja edunvalvonta-asioihin, sekä jäsenyhdistyksiltä ja luottamushenkilöiltä tulevien tietopyyntöjen käsittelyyn kuluu valtaosa henkilökunnan työajasta. aSuite-tuoteperhe nopeuttaa työvaiheita ohjaamalla työskentelyä ja mahdollistamalla automatisoinnin, mikä auttaa myös sijaistuksissa.

Liiton toimintakyvyn kannalta oleellisinta on pitää nykyiset jäsenet, saada jäsenmaksut mahdollisimman tehokkaasti sisään ja hankkia uusia jäseniä. Attidon aSuite-tuoteperhe auttaa tässä.

Kokonaisratkaisu ammattiliitoille

Attidon aSuite-tuoteperhe koostuu asianhallinta-, jäsenrekisteri-, asiointipalvelu-, tilaisuuksien hallinta-, sekä viestintämoduuleista.

Ytimenä toimii Sinfonia-jäsenrekisteri, joka on suunniteltu yhteistyössä ammattiliittojen kanssa vastaamaan niiden nykypäivän toimintaa. Työläiksi koetut jäsenten perustietojen tallennukset ja muokkaukset helpottuvat, kun järjestelmä hoitaa automaation avulla ison osan muun muassa liittymiseen tai eroamiseen liittyvistä rutiineista.

Muut aSuite-tuoteperheen moduulit ovat tapoja hyödyntää ja täydentää jäsenrekisteriin kerättyä informaatiota. Ne yhdistävät jäsenen tietoihin kaikki jäsenyyteen liittyvät tapahtumat, yhteydenotot, käydyt sähköpostikeskustelut ja jäseneen kohdistetut markkinointitoimenpiteet. Näin kokonaisjärjestelmä tarjoaa ajantasaisen tiedon kaikille järjestelmää hyödyntäville tahoille.

Enemmän kuin IT-järjestelmä

Hankalassa talous- ja työllisyystilanteessa myös ammattiliittoihin kohdistuu painetta. Silloin palvelulla on kasvava merkitys: sujuuko sähköinen asiointi, kuinka hyvin jäsenmaksujen käsittely ja rästitys toimivat, miten jäsen kokee tulleensa kuulluksi esimerkiksi edunvalvonta-asiassa.

Jäsenen ei tarvitse kysyä, mistä hän maksaa, jos hän näkee hyödyn asioiden sujuvana käsittelynä ja tehokkaana tiedottamisena. Henkilökunta puolestaan voi keskittyä palvelun kehittämiseen, kun rutiininomaiset työtehtävät vievät vähemmän aikaa. Järjestelmä, joka auttaa kehittämään toimintaa, on enemmän kuin järjestelmä.

3 pointtia aSuitesta

  • Kokonaisratkaisu yhtenäistää toimintaa ja helpottaa kontrollia kokoamalla jäsenyyteen liittyvät tiedot ja tapahtumat yhteen järjestelmään.
  • Automatisoinnilla voidaan nopeuttaa työvaiheita ja vähentää muistinvaraisia tehtäviä.
  • Nykyaikainen käyttöliittymä on helppo omaksua, verkkoasiointi onnistuu myös erilaisilla päätelaitteilla.
 
 

Pin It on Pinterest

Share This