HSY:lle Smart Water -ratkaisuja Attidolta

 

Attido tuottaa analytiikkaratkaisuja, jotka tehostavat vesilaitoksen toimintaan liittyvän tiedon hyödyntämistä ja mahdollistavat kehittyneen tiedolla johtamisen.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY käynnisti 2015 kehitysprojektin, jonka tavoitteena oli yhdistää ja hyödyntää nykyistä tehokkaammin eri tietojärjestelmissä olevaa tietoa ja tehostaa raportointia. Attido on ollut mukana rakentamassa HSY:n uutta järjestelmää, jonka ansiosta tiedon hyödyntäminen on tehostunut ja raportointia on saatu automatisoitua. Uusi raportointikokonaisuus tarjoaa HSY:lle dynaamiset yleisraportit, joista voidaan porautua yksityiskohtiin. Selkeät mittarit kertovat faktatietoja, jotka mahdollistavat nopean reagoinnin poikkeamiin.

Karttatoiminnallisuus tärkeä osa kokonaisuutta

HSY:lle on toteutettu johdon ylätason näkymä talouteen, verkon operatiivisen toiminnan tukijärjestelmä ja sovellus investointien suunnittelun tueksi. ”Data esitetään visuaalisessa, helppokäyttöisessä muodossa. Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus dynaamisia raportteja käyttäen analysoida lähes reaaliaikaista tietoa ilman erityistaitoja. Operatiivisessa sovelluksessa käyttäjät pystyvät tarkastelemaan tilannetta vuosi- ja kuukausitasolla porautuen aina yksittäisiin tapahtumiin asti”, tiivistää yksikön päällikkö Pentti Janhunen HSY:n vesihuollosta.

Sovelluksissa karttaesitys voidaan liittää saumattomasti yhteen muiden tiedon esitystapojen kanssa.
”Suurin osa vesihuoltoverkkoihin liittyvästä tiedosta on paikkasidonnaista ja sen visualisoinnissa karttapohjaiset esitystavat ovat erittäin tehokkaita. Järjestelmällä tietoa voidaan analysoida helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla eri näkökulmista kunkin työntekijän tarpeiden mukaisesti. Raportoinnin vaatima työmäärä on aiempaa pienempi, kun tiedot päivittyvät automaattisesti”, Janhunen sanoo.

tiedolla johtaminen
Yleiskäsityksen luominen on tiedolla johtamisessa helppoa, sillä sama tieto on nähtävissä yhtä aikaa numeroina, graafeina ja karttanäkymänä.

Toteutus ketterillä menetelmillä

Uudet sovellukset toteutettiin joustavasti muutamassa viikossa ketteriä menetelmiä hyödyntäen.
”Meillä on lukuisia ideoita uusista sovelluksista. Niissä on tarkoitus hyödyntää laajemmin useista eri tietojärjestelmistä yhteen koottua tietoa. Järjestelmä mahdollistaa myös sen, että uusia sovelluksia voidaan kehittää itse ilman ohjelmointiosaamista. Meillä onkin tavoitteena jatkossa luoda niitä myös itse”, kertoo verkko-osastolla projektista vastannut verkostoinsinööri Kukka Pasonen.

”Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus dynaamisia raportteja käyttäen analysoida lähes reaaliaikaista tietoa ilman erityistaitoja.”

Työkaluina Qlik ja Idevio

Uusi raportointimalli on toteutettu QlikView’llä ja Ideviolla. Idevio laajentaa QlikView’n toiminnollisuuksia mahdollistaen paikkatietoaineistojen ja niistä tehtyjen teemakarttojen käytön visualisoinnissa saumattomasti yhdessä perinteisen raportoinnin kanssa. Attido on Qliktechin suosittelema kumppani, jolla on yksi Suomen suurimmista Qlik-konsultointitiimeistä. Attido on toteuttanut tiedolla johtamisen ratkaisuja eri kokoisille organisaatioille toimialasta riippumatta jo useiden vuosien ajan.

Attido toimii Idevio-karttakomponenttien ainoana edustajana Suomessa.

HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on kuntayhtymä, joka tuottaa vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. HSY auttaa asukkaita toimimaan paremman ympäristön puolesta.

Pin It on Pinterest

Share This